×

Folkelarm 2018

☰ Meny
Photographer:

Nordic Showcase - applications will be accepted until Mars 1th 2018

Showcase - Folkelarm 2018

Folkelarm 2018: 8. - 11. november

Nordisk showcase - søknadsfristen er 1. mars 2018

Fyll ut skjemaet nedenfor for å søke, merk at flere av feltene er obligatoriske. Du må lese betingelsene og godta disse før du sender inn søknaden. Det er viktig for planleggingen av Folkelarm at vi får så nøyaktig informasjon som mulig. Du vil motta en bekreftelse på innsendt søknad på e-post, dersom du ikke får det ta kontakt med oss på info@folkelarm.no

Betingelser for showcase på Folkelarm 2018


Folkelarm 2018: 8th - 11th November

Nordic Showcase - applications will be accepted until Mars 1th 2018

To apply, complete the form below. Note that several of the boxes are mandatory. You must read and accept the terms and conditions befor you apply. To aid in the planning of Folkelarm, it is important that the information you provide is as accurate as possible.You will receive an email with confirmation, if you do not get this confirmation, please contact us at info@folkelarm.no

Terms and conditons for Folkelarm 2018


Prosjektleder / Project Manager
John Stenersen
Tlf +47 97 538 153
E-post: john@folkelarm.no

Foto av Aslak Brimi kvartett
Fotograf: Audun Stokke Hole

1. Kontaktinformasjon / Contact Information

Norway, Sweden, Finland, Denmark, Iceland2. Gruppemedlemmer / Band Members

Navn og instrument/rolle på ALLE som deltar i gruppa / Provide the names of ALL of the band members, as well as the instruments played by each member.

3. Søknad / Application
Skriv utdypende tekst om artisten/gruppa / Provide a text which describes the artist/band.

Hvilke mål og planer har du/dere for de neste årene, og hvordan kan en showcase på Folkelarm bidra til å nå disse? / What goals and plans do you have for the next few years, and how would a showcase at Folkelarm contribute to achieving these?

Showcase - konsert og/eller dansespill / Showcase – concert and/or dance music*
Ønsker dere å delta på Folkelarm med konsert og/eller dansespill? Kryss av for en av valgene, eller gjerne begge deler / Do you wish to perform a concert and/or dance music at Folkelarm? Check one or more of the following options.
Dersom dere ønsker å ha dansespill-showcase, hva slags dansemusikk spiller dere? / If you would like to perform a dance music showcase, what kind of dance music do you play?

4. Delegater / Delegates
Markeder/land / Markets/countries*
Hvilke markeder/land er interessante for deg/dere? (Kan krysse av for flere alternativer) / Which markets/countries are of interest to you? (Select one or several of the alternatives).
Fyll inn ønsker her / Enter your preferences here.

Har du/dere ønsker eller tips om hvilke delegater dere ønsker å treffe på Folkelarm 2018? Fyll inn ønsker her / Do you have specific interests or tips regarding which delegates you would like to meet at Folkelarm 2018? Enter your preferences here.

5. web


Eller /or soundcloud etc

6. Last opp filer / upload files

Last opp pdf-fil av teknisk rider (fila skal lagres slik: artistnavn.rider.pdf). Se betingelser for hva Folkelarm stiller med av teknisk utstyr. / Upload your technical rider in pdf format, name it with your artist name. See the terms and conditions to review the technical equipment which is provided by Folkelarm.

Dersom din/deres Showcase trenger utstyr utover det som er standard, skriv det inn her. / If your showcase requires equipment beyond what is standard, enter it here.

7. Betingelser / Conditions
Betingelser / Terms and Conditions*

Kryss av for at du/dere har lest og godtatt betingelsene for showcasedeltakelse. / Please indicate that you have read and accepted the terms and conditions for showcase participation.

Er det noe dere ønsker å legge til, som ikke passer inn noe annet sted, så skriv det her. Vi tar også gjerne i mot ønsker om seminar, workshops etc. / If there is any other information you would like to add, please include it here. We also welcome suggestions for seminars, workshops, etc.