×

☰ Meny
MarjaMortensson_Foto_Knut_Utler

Showcase - Folkelarm 2021

Nå kan du søke showcase på Folkelarm. Fristen er 7. mars


FOLKELARM 25. - 28. NOVEMBER 2021!

Last year we chose seven artists from abroad, but due to the pandemic we had to postpone their gigs to 2021.
Therefor we only accept applications from artists living in Norway this year.

Frist for å søke er 7. mars

Nå kan du søke showcase på Folkelarm 2021

Her er noen søknadstips: Beskriv prosjektet, besetningen, instrumentering, målsetning og hvorfor akkurat dette prosjektet burde spille på Folkelarm. Hvilke muligheter vil en showcase på Folkelarm gi deg/dere som dere ønsker for dette prosjektet. Har dere noen tidligere konserter/forestillinger å vise til? Har dere planer om, eller lyst til, og tid til å spille i Norge og andre land? 

Her er andre tips som styrker søknaden, men er aldeles ikke nødvendig for å søke:

  • At du viser at du er aktiv.
  • Tidligere konserter/kommende konserter.
  • Live videoer på YouTube.
  • En nettside der det også står om deg/dere på engelsk.
  • At du er plateaktuell.
  • Planer for fremtiden

Merk at Folkelarm har fokus på nordisk folkemusikk, vi vurderer kun søknader fra søkere som bor i de nordiske landene. 

Det er en jury på 3 personer som velger ut hvem som får spille på Folkelarm. Prosjektleder er ikke en del av denne juryen. 

Vi gjør ikke bookinger, du må søke om showcase for å få spille på Folkelarm.

Vilkår og betingelser for showcase på Folkelarm 2021.pdf

Søknadsfristen er 7. mars 2021

Fyll ut søknadsskjema under for å sende inn din søknad til showcase

Photo: Marja Mortensson
Photographer: Knut Utler

1. Kontaktinformasjon / Contact Information
Norway, Sweden, Finland, Denmark, Iceland
2. Gruppemedlemmer / Band Members
Navn og instrument/rolle på ALLE som deltar i gruppa / Provide the names of ALL of the band members, as well as the instruments played by each member.
3. Søknad / Application
Skriv utdypende tekst om artisten/gruppa / Provide a text which describes the artist/band.
Hvilke mål og planer har du/dere for de neste årene, og hvordan kan en showcase på Folkelarm bidra til å nå disse? / What goals and plans do you have for the next few years, and how would a showcase at Folkelarm contribute to achieving these?
Showcase - konsert og/eller dansespill / Showcase – concert and/or dance music*
Ønsker dere å delta på Folkelarm med konsert og/eller dansespill? Kryss av for en av valgene, eller gjerne begge deler / Do you wish to perform a concert and/or dance music at Folkelarm? Check one or more of the following options.
Dersom dere ønsker å ha dansespill-showcase, hva slags dansemusikk spiller dere? / If you would like to perform a dance music showcase, what kind of dance music do you play?
4. Delegater / Delegates
Markeder/land / Markets/countries*
Hvilke markeder/land er interessante for deg/dere? (Kan krysse av for flere alternativer) / Which markets/countries are of interest to you? (Select one or several of the alternatives).
Fyll inn ønsker her / Enter your preferences here.

Har du/dere ønsker eller tips om hvilke delegater dere ønsker å treffe på Folkelarm 2021? Fyll inn ønsker her / Do you have specific interests or tips regarding which delegates you would like to meet at Folkelarm 2021? Enter your preferences here.

5. web
Eller /or soundcloud etc
6. Last opp filer / upload files

Last opp pdf-fil av teknisk rider (fila skal lagres slik: artistnavn.rider.pdf). Se betingelser for hva Folkelarm stiller med av teknisk utstyr. / Upload your technical rider in pdf format, name it with your artist name. See the terms and conditions to review the technical equipment which is provided by Folkelarm.

Dersom din/deres Showcase trenger utstyr utover det som er standard, skriv det inn her. / If your showcase requires equipment beyond what is standard, enter it here.
7. Betingelser / Conditions
Betingelser / Terms and Conditions*

Kryss av for at du/dere har lest og godtatt Vilkår og betingelser for showcase på Folkelarm 2021.pdf / Please indicate that you have read and accepted the Terms and conditions for showcase at Folkelarm 2021 .pdf

Er det noe dere ønsker å legge til, som ikke passer inn noe annet sted, så skriv det her. Vi tar også gjerne i mot ønsker om seminar, workshops etc. / If there is any other information you would like to add, please include it here. We also welcome suggestions for seminars, workshops, etc.
Kontaktinformasjon / Contact information*

Vi må lagre din kontaktinformasjon til etter at arbeidet med Folkelarm 2021 er avslutta. For å kunne søke om Showcase på Folkelarm må du godkjenne at vi lagrer informasjonen. Dersom du ikke ønsker det må du ta kontakt med John@folkorg.no / We need to save your contact information until Folkelarm 2021 is over. In order to apply for Showcase at Folkelarm, you must approve that we keep your information. If you do not wish us to do so, please contact John@folkorg.no