×

Folkelarm 2019

☰ Meny

Balladepodden - hvordan turnere med nye DKS?

Seminar fredag 12.30 - 14.00

SEMINAR
Balladepodden - Hvordan turnere med nye DKS?
Klubbscenen - fredag kl- 12.30 - 14.00

Slik lykkes du som frilansmusiker i Den kulturelle skolesekken (DKS)-systemet - Hva betø omleggingen? –  Og hva skjer med - og etter - regionreformen? 
Balladepodden, ved musikkjournalistene Tellef Øgrim og Aslaug Olette Klausen snakker med gjester på scenen.

I 2015 ble det vedtatt å legge ned Rikskonsertene og slå denne sammen med Den kulturelle skolesekken (DKS). Sammenslåingen medførte at skolekonsertordningen, som garanterte alle barn i grunnskolealder to konserter per skoleår falt bort.

Etter omleggingen inngår konsertene som en likeverdig del av Den kulturelle skolesekken sammen med fem andre kunstarter.

Mens Rikskonsertene var en produserende institusjon innen musikkfeltet, skal Kulturtanken hverken produsere eller programmere, men jobbe med å styrke kvaliteten både i innhold og formidling av DKS, innen alle kunstuttrykk i ordningen.

Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt, men kommunene har også mulighet til å utvikle sine egne program. Det er stor variasjon i hvordan DKS organiseres både regionalt og lokalt.

Skolekonsertordningen var Norges største arbeidsplass for frilansmusikere. Etter omleggingen falt en rekke av de tidligere reguleringene av arbeidsforhold bort, og frilansmusikere kunne blant annet ikke lenger bli prosjektansatt, men ble hyret inn som  selvstendig næringsdrivende.

I mai i år kom rammeavtale på plass for musikere i DKS, med virkning fra august.
Rammeavtalen regulerer blant annet:

  • de økonomiske vilkårene for kunstnere som oppdragstakere
  • rammer for oppdraget
  • oppdragsgiver og oppdragstakers plikter
  • immaterielle rettigheter

Dette er imidlertid ikke en tariffavtale.  

Seminaret foregår på norsk

 

Balladepodden_800x338.jpg