×

☰ Meny
foto_Sara Abraham

Det privilegerte ubehaget

Thomas Michael Walle – sosialantropolog og kjønnsforsker, avdelingsdirektør ved Musea i Sogn og Fjordane. Han har bakgrunn fra arbeid med bl.a. nyere innvandring, kulturelt mangfold og det inkluderende museum. Han er styreleder i foreningen Balansekunst, som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

I innlegget argumenterer han for at arbeid for likestilling og inkludering i kulturlivet må kombinere konkrete tiltak rettet mot underrepresenterte og ekskluderte grupper, med en sterkere ansvarliggjøring av privilegerte grupper. Dette innebærer blant annet en forpliktelse til å reflektere over konsekvensene av de fordelene en har som privilegert.

 


 

Det er et uttalt mål at mangfold skal være en synlig og sterk kraft i utvikling av kunst- og kulturlivet. Meningen er at alle skal delta, og at mennesker med ulik kompetanse og ulik bakgrunn, etnisitet, kjønn og funksjonsevne skal være en naturlig del av all kunst og kultur. Hvordan står det i praksis til på dette området i 2021?   

Utfordringer med mangfold i kultursektoren er tema for Folkelarm i år. Etter mange år med debatt, er det fortsatt ingen selvfølge at vi finner tilsvarende tall aktører i kulturområdet som representerer mangfold i etnisitet, seksualitet, kjønn, eller funksjonsevne som i befolkningen ellers. Aktører som er, eller representerer noe ukjent, utfordrende eller provoserende møter særlige hindringer. Enkelte møter holdninger som både er forutinntatte, truende og som kan være direkte farlige. Hva skjer når kunsten en skaper blir sett på som en irritasjon eller en provokasjon?  

Hva går vi glipp av når kulturen fortsatt er særdeles ensartet? Gjør det oss til et fattigere folk? På Folkelarm vil du møte folk som vet hvordan kreativitet og kunstuttrykk blir påvirket av å bli satt i bås og snevret inn til å skulle tolkes innenfor rammene til identifiserende betegnelser. Til Folkelarm kommer mennesker som har sterke stemmer i denne debatten – og som modig gir uttrykk for meningene sine.

Samspill