Seminar:
Lørdag kl. 12:00 - 15:30 i 4.etg på Popsenteret
Fokus: Eksport av Nordisk Folkemusikk

 

12:00 – Tyskland, Birgit Ellinghaus

12:30 – Storbritannia, Kelda Manley

13:00 – Polen, Aleksandra Kminikowska

13:30 – Danmark, Anne Grete Kamilles, Annette Bellaoui og Claus Vittus

14:00 – Spania, Araceli Tzigane

14:30 – Belgia, Roger Bouwens

15:00 – Export ready? – Edvard Olai Brekke Værland; samfunnskontakt og PR rådgiver hos Music Norway.

15:30 – Slutt

Delegatene skal snakke om musikkmarkedet i hvert sitt land, hvor du kan spille, hva du bør tenkte på før du drar dit og hva du kan forvente deg. De skal også snakke litt om sin festival, organisasjon, nettverk eller spillested. Sekvensen avsluttes med et seminar av Music Norway der de skal snakke om hva som kreves av deg som musiker for å være «export ready». Hva trenger du på veien ut? Og når er du eksportklar? Music Norway deler sitt nettverk, gode råd og innsikt om nye markeder.

Arrangør av dette seminaret er
Music Norway og Folkelarm

 

English

Focus: Export of Nordic Folk Music

12:00 - Germany, Birgit Ellinghaus

12:30 - UK, Kelda Manley

13:00 - Poland, Aleksandra Kminikowska

13.30  - Denmark, Anne Grete Kamilles, Annette Bellaoui and Claus Vittus

14:00 - Spain, Araceli Tzigane

14:30 - Belgium, Roger Bouwens

15:00 - Export ready? - Edvard Olai Brekke Verland; PR advisor at Music Norway.

15:30  - End

The delegates will talk about the music market in their country, where you can play, what you should think about before you go there and what to expect. They will also talk a little about their festival, organization, network or venue. The sequence ends with a seminar by Music Norway where they will talk about what it takes for you as a musician to be "export ready". What do you need on the way out? And when are you export ready? Music Norway shares their network, good advice and insights about new markets.

Music Norway and Folkelarm

 

 

Folkelarm_NYlogo_2019_liten_kvadrat_grønn.jpg