PRISUTDELING
Hovedscenen - Riksscenen
Kl 20.00 - 21.00

Folkelarmprisen er folkemusikkens og verdensmusikkens egen platepris, som har vært en viktig del av Folkelarm siden starten i 2005.

De nominerte til FOLKELARMPRISEN er....

Nominerte: Solo

Nominerte: Åpen klasse

Nominerte: Dokumentasjon

Nominerte: Tradisjonelt samspill

 

Årets Folkemusiker
Årets Folkemusiker blir i år offentliggjort under Meisterkonserten i Operaen Søndag 11. november


Årets folkemusikkarrangør
Årets folkemusikkarrangør er valgt ut av styret i FolkOrg på bakgrunn av nominasjoner.
Det blir valgt ut tre nominerte til prisen hvert år og en vinner.
I år er dei nominerte: (I alfabetisk rekkjefylgje.)

Heme dine
Trad Session
TrondheimFOLK
 

Årets lokallag i FolkOrg
FolkOrg hedrer også hvert år ett av sine lokalla til Årets lokallag i FolkOrg.
I år er det disse tre lokallagene som er nominert:
Mukampen spel- og dansarlag
Lom spelmannslag
Hardanger Spelemannslag


Musikalske innslag
Vi får musikalske innslag med Lendmenn, Fivil og Johanne Flottorp underveis i prisutdelingen.

 

Om FOLKELARMPRISEN

Under Folkelarm blir Folkelarmprisen (Norwegian Folk Music Awards) delt ut. Dette er folkemusikkens og verdensmusikkens egen platepris, som har vært en viktig del av Folkelarm siden starten i 2005. Plateprisen er åpen for alle former for tradisjonsmusikk utøvet av musikere – med norsk eller ikke norsk bakgrunn. Albumet må være utgitt i Norge. - See more at: http://www.folkelarm.no/plateprisen/#sthash.j3Rg6c7l.dpuf

Dette er folkemusikkens og verdensmusikkens egen platepris, som har vært en viktig del av Folkelarm siden starten i 2005. Plateprisen er åpen for alle former for tradisjonsmusikk utøvet av musikere – med norsk eller ikke norsk bakgrunn. Albumet må være utgitt i Norge.

FRISTEN FOR Å MELDE PÅ ER 15. SEPTEMBER

Klasseinndeling
Hvert album kan påmeldes i flere av hovedklassene (A-D). Artister kan bare nomineres i én klasse, og det er opp til juryen å ta beslutning om i hvilken klasse de vil plassere påmeldingene. Folkelarm og FolkOrg forbeholder seg retten til å kansellere, eventuelt supplere klasser. Klassene er normalt:

A. SOLO
Klassen er for solistiske utgivelser med tradisjonelt uttrykk.

B. TRADISJONELT SAMSPILL
Klassen er for utgivelser som bidrar til å fremme samspill i tradisjonelle former.

C. ÅPEN KLASSE
Klassen er for utgivelser som bidrar til å utvikle folkemusikken som kunstnerisk uttrykk basert på tradisjonell musikk. Utgivelsen skal ha tradisjonelle former i bunnen, men kan være grensesprengende i uttrykket.

D. DOKUMENTASJON
Klassen er for utgivelser som dokumenterer tradisjoner og uttrykk som har vært lite tilgjengelig. Dette kan være nyinnspillinger som dokumenterer en spesiell tradisjon og utgivelse av arkivstoff.

E. ÅRETS FOLKEMUSIKER
Årets folkemusiker kåres ved avstemming i juryen på fritt grunnlag.
Prisen kan gis til en musiker, danser, produsent, regissør eller annen bransjeaktør innen folkemusikk eller folkedans.
Alle kan nominere kandidater til årets folkemusiker.

 

FOLKELARMPRISEN_800x338.jpg