×

☰ Meny
Ævestaden Folkelarmprisen 2021

Folkelarmprisen 2022

Under Folkelarm blir Folkelarmprisen (Norwegian Folk Music Awards) delt ut.

Under Folkelarm blir Folkelarmprisen (Norwegian Folk Music Awards) delt ut. Dette er folkemusikkens og verdensmusikkens egen platepris, som har vært en viktig del av Folkelarm siden starten i 2005. Plateprisen er åpen for alle former for tradisjonsmusikk utøvet av musikere – med norsk eller ikke norsk bakgrunn. Albumet må være utgitt i Norge. - See more at: http://www.folkelarm.no/plateprisen/#sthash.j3Rg6c7l.dpuf

Dette er folkemusikkens og verdensmusikkens egen platepris, som har vært en viktig del av Folkelarm siden starten i 2005. Plateprisen er åpen for alle former for tradisjonsmusikk utøvet av musikere som er bosatt i Norge. Albumet må være utgitt i Norge. 

Folkelarmprisen 2022 er åpen for alle originale album i sjangeren folkemusikk og verdensmusikk utgitt i Norge i tidsrommet 31. august 2021 til 1. september 2022. 


ABSOLUTT SISTE FRIST FOR Å MELDE PÅ UTGIVELSER: 1. SEPTEMBER


Klasseinndeling
Hvert album kan bare meldes på i én klasse. Juryen forbeholder seg retten til å flytte platene om de mener den er meldt på i feil klasse. Folkelarm og FolkOrg forbeholder seg retten til å kansellere, eventuelt supplere klasser. Klassene er normalt:

DANSESPILL (Ny klasse i 2020)
Klassen er for utgivelser som bidrar til å fremme dansespill i tradisjonelle former. Kan være soloartister, grupper eller lag.

SOLO
Klassen er for solistiske utgivelser med tradisjonelt uttrykk.

TRADISJONELT SAMSPILL
Klassen er for utgivelser som bidrar til å fremme samspill i tradisjonelle former.

ÅPEN KLASSE
Klassen er for utgivelser som bidrar til å utvikle folkemusikken som kunstnerisk uttrykk basert på tradisjonell musikk. Utgivelsen skal ha tradisjonelle former i bunnen, men kan være grensesprengende i uttrykket.

DOKUMENTASJON
Klassen er for utgivelser som dokumenterer tradisjoner og uttrykk som har vært lite tilgjengelig. Dette kan være nyinnspillinger som dokumenterer en spesiell tradisjon og utgivelse av arkivstoff.

ÅRETS FOLKEMUSIKER
Årets folkemusiker kåres ved avstemming i juryen på fritt grunnlag.
Prisen kan gis til en musiker, danser, produsent, regissør eller annen bransjeaktør innen folkemusikk eller folkedans.
Alle kan nominere kandidater til årets folkemusiker. 

Skjema for nominering blir lagt ut snart. 


Her kan du se hvem som har vunnet Folkelarmprisen tidligere år

Her kan du lese hele reglementet for Folkelarmprisen
 

Foto av Ævestaden Fotograf: Knut Utler

FYLL UT SKJEMA UNDER FOR Å MELDE PÅ UTGIVELSER TIL FOLKELARMPRISEN 2022

Under Folkelarm blir Folkelarmprisen (Norwegian Folk Music Awards) delt ut. Dette er folkemusikkens og verdensmusikkens egen platepris, som har vært en viktig del av Folkelarm siden starten i 2005. Plateprisen er åpen for alle former for tradisjonsmusikk utøvet av musikere – med norsk eller ikke norsk bakgrunn. Albumet må være utgitt i Norge. - See more at: http://www.folkelarm.no/plateprisen/#sthash.j3Rg6c7l.dpuf
UTGIVELSE:
(plateselskap + platenummer)
Her kan du laste opp fil av plateomslaget i bildeformat (.jpg, .jpeg)
Her kan du laste opp PDF-fil av platecover, hefter eller bøker tilhørende utgivelsen.
Kategori

Sett kryss i den kategorien dere mener utgivelsen hører best hjemme.

Lagring av kontaktinformasjon*
Vi trenger å lagre din kontaktinformasjon til etter at arbeidet med Folkelarmprisen er ferdig.
Samspill