×

☰ Meny
HaldorRøyne_Foto_ MattisMyrland_web

Haldor Røyne

FOLKELARMARTIST 2020Haldor Røyne (NO)

Haldor Røyne er en gitarist fra Hov i Land. Han har lenge vært en allsidig musiker, og spilt med en rekke kjente artister i ulike sjangere.   

Haldor har sin bakgrunn fra jazz, pop og rock, men startet med folkemusikken da han arvet fela til sin bestefar, Haldor Røyne, som var en anerkjent spelemann og langleikbygger fra Valdres. I 2013 leverte han sin mastergrad om det å spille Hardingfeleslåtter på akustisk gitar, og i 2018 kom albumet «Slåtter etter bestefar», der bestefaren får sine slåtter tolket av barnebarnet.  

Haldor spiller slåttemusikken på sin egen måte. Han er tro mot originalene, men man kan høre den allsidige bakgrunnen, og dette gjør at Haldor bidrar med en særegen stemme i sjangeren «slåtter på gitar» 


Haldor Røyne er:
Haldor Røyne - akustisk gitar 

Haldor Røyne - Spotify
Haldor Røyne - YouTube

Kontaktinformasjon:
Haldor Røyne
+ 47 480 72 411
Haldor84@gmail.com 

 


 

Haldor Røyne (ENG)

Haldor Røyne is a guitarist from Hov i Land. A versatile musician, he has played with a number of well-known artists across various genres. Haldor’s musical background lies within jazz, pop and rock, but he started playing folk music when he inherited his grandfather’s Hardanger fiddle.

In 2013, Haldor delivered a master´s degree about playing Hardanger fiddle tunes on acoustic guitar, and in 2018 he released the album «Slåtter etter Bestefar», where he re-interprets his grandfather’s tunes.

Haldor plays traditional music in his own way. He is true to the originals, but you can hear his versatile background. It is this that makes Haldor a distinctive voice in the genre «Tunes on guitar»

Haldor Røyne is:
Haldor Røyne - acoustic guitar 

Haldor Røyne - Spotify
Haldor Røyne - YouTube

Contact:
Haldor Røyne
+ 47 480 72 411
Haldor84@gmail.com 

 

HaldorRøyne_Foto_ MattisMyrland_web.jpg

Fotograf / Photograph: Mattis Myrland