×

☰ Meny
OMOG

IMOG

Showcase: Torsdag og Lørdag

Showcase:
Torsdag kl. 17.50 - 18.15 - NRK FOLKLAB Klubbscenen
Torsdag kl. 22.00 - 22.30 - Klubbscenen
Lørdag kl. 18.10 - 18.40 - Intimscenen

IMOG (NO)
IMOG er en folkesangtrio som leker med nyskaping, tonalitet og improvisasjon. De lager musikk inspirert av minimalistiske melodier, det stille, skjøre og det intense og ekspressive. Ved å kombinere deres ulike vokale bakgrunner bruker de både tradisjonelle sanger og egne komposisjoner som utgangspunkt for musikken sin. De tre stemmene skaper harmonier og klanger som utfordrer lytteren og gir en meditativ og sterk opplevelse.  

IMOG (ENG)
IMOG is a vocal folk music trio that plays with innovation, tonality and improvisation. They make music inspired by minimalistic melodies, the quiet, the fragile and the intense and expressive. By combining their different vocal backgrounds, they use both traditional songs and their own compositions as a starting point for their music. The three voices create harmonies and sounds that challenge the listener and provide a meditative and powerful experience.


IMOG is:
Ingebjørg Lognvik Reinholdt - folkesong (Vocals)
Malin Alander - folkesong (Vocals)
Guro Utne Salvesen - folkesong (Vocals)

Kontaktinfo:
Guro Utne Salvesen
gurousal@gmail.com
+47 974 22 929