×

☰ Meny
Marte10

Mangfold og innovasjon

Marte Wilhelmsen Solheim hevder at innovasjon er en sosial prosess der mennesker møtes for å løse noe, og at der du er omgitt av likhet vil du bare produsere variasjoner av det samme. 

Marte C.W Solheim er leder av senter for innovasjonsforskning ved handelshøyskolen, UiS og forsker på sammenhengene mellom mangfold og innovasjon og har mange spennende refleksjoner å dele. Hun har en doktorgrad i Innovation, Space and Diversity, har reist jorden rundt og har stor interesse for mennesker og kulturer. Marte har mange spennende erfaringer og refleksjoner å dele,  og er en pådriver for hvordan vi kan bli bedre kulturbyggere i praksis. 

 


 

Det er et uttalt mål at mangfold skal være en synlig og sterk kraft i utvikling av kunst- og kulturlivet. Meningen er at alle skal delta, og at mennesker med ulik kompetanse og ulik bakgrunn, etnisitet, kjønn og funksjonsevne skal være en naturlig del av all kunst og kultur. Hvordan står det i praksis til på dette området i 2021?   

Utfordringer med mangfold i kultursektoren er tema for Folkelarm i år. Etter mange år med debatt, er det fortsatt ingen selvfølge at vi finner tilsvarende tall aktører i kulturområdet som representerer mangfold i etnisitet, seksualitet, kjønn, eller funksjonsevne som i befolkningen ellers. Aktører som er, eller representerer noe ukjent, utfordrende eller provoserende møter særlige hindringer. Enkelte møter holdninger som både er forutinntatte, truende og som kan være direkte farlige. Hva skjer når kunsten en skaper blir sett på som en irritasjon eller en provokasjon?  

Hva går vi glipp av når kulturen fortsatt er særdeles ensartet? Gjør det oss til et fattigere folk? På Folkelarm vil du møte folk som vet hvordan kreativitet og kunstuttrykk blir påvirket av å bli satt i bås og snevret inn til å skulle tolkes innenfor rammene til identifiserende betegnelser. Til Folkelarm kommer mennesker som har sterke stemmer i denne debatten – og som modig gir uttrykk for meningene sine.

Samspill