×

☰ Meny
margretenordmoen

Margrete Nordmoen

Showcase: Torsdag, Fredag og Lørdag

Showcase:
Torsdag kl. 17.50 - 18.20 - Intimscenen
Fredag kl. 17.30 - 18.00 - Intimscenen
Lørdag kl. 22.30 - 23:00 - Lavvoen
Lørdag kl 23.30 - 00.15 - Dansespill med Camilla Granlien


Margrete Nordmoen (NO)
En stemme - en sanger som formidler direkte og intenst. Velkommen til en intimkonsert som byr på mange av livets stemninger og følelser,  alt fra såre kjærlighetsviser og het romantikk til vare bånsuller og heftig dansemusikk! Møt en sanger med stor formidlingsevne som er ydmyk av og stolt av å utgjør et ledd i tradisjonen: «Alle de utrolig fine sangene som vi ikke vet hvem som har laget, men som mange har sunget mye, formet og gjort til sine, de går aldri ut på dato. Og i dag kan jeg forme og synge sangene på min måte i møte med nye lyttere.»

Showcase lørdag - Lavvoen
En feststemt Margrete byr på drikkeviser og andre rare, artige viser og småstubber som passer i festlige lag.  Sørg for å ha noe godt i glasset, for det blir gode muligheter for skåling! Og selvfølgelig kan du bli med å synge.

Margrete Nordmoen (ENG)
One voice – one singer, who communicates directly and intensely. Welcome to an intimate concert that touches on many of life's moods and emotions, ranging from aching love songs and hot romance to gentle lullabies and great dance music! Meet a singer with a great communicative ability who is humble and proud to be a part of the tradition: “All these incredibly beautiful songs, written by unknown composers, that have been sung so often by so many, reshaped into new versions, they never go out of date. And today, I can create my own versions and sing the songs in my own way for new listeners.”

Showcase Saturday - Lavvoen
A merry Margrete will serve up drinking songs and other odd, fun songs and little snippets suitable for festive occasions. Be sure to have something good in the glass, as there will be plenty opportunities for toasting! And, of course, you can join in on the singing.


Margrete Nordmoen, Vokal (Vocals)

Kontaktinfo:
Margrete Nordmoen
nordmoen@hotmail.com
+47 480 27 474

Hør Margrete Nordmoen på Spotify