×

☰ Meny
art

Publikumsutvikling og mangfold

Untitled design

Hvordan kan dere nå ut til et større publikum og nye publikumsgrupper? Hvordan kan dere legge en god og realistisk plan for å få mer mangfold både foran, på og bak scenen? I dette kurset lærer dere mer om publikumsutvikling og hva vi vet fungerer (og ikke fungerer) i praksis.

Marit er ansatt som fagansvarlig i kompetansesenteret ØKS der hun blant annet jobber med rådgivning, kurs og seminarer for musikklivet i Viken, Vestfold og Telemark. Hun er medforfatter av håndboken Mangfold i Kulturlivet, og har jobbet mye med arrangementer for og med ungdom. Ved siden av jobb er hun medeier i arrangørselskapet Romfarer United, og har tidligere jobbet som blant annet markedsansvarlig i Interkultur og markedssjef på Union Scene.


Det er et uttalt mål at mangfold skal være en synlig og sterk kraft i utvikling av kunst- og kulturlivet. Meningen er at alle skal delta, og at mennesker med ulik kompetanse og ulik bakgrunn, etnisitet, kjønn og funksjonsevne skal være en naturlig del av all kunst og kultur. Hvordan står det i praksis til på dette området i 2021?   

Utfordringer med mangfold i kultursektoren er tema for Folkelarm i år. Etter mange år med debatt, er det fortsatt ingen selvfølge at vi finner tilsvarende tall aktører i kulturområdet som representerer mangfold i etnisitet, seksualitet, kjønn, eller funksjonsevne som i befolkningen ellers. Aktører som er, eller representerer noe ukjent, utfordrende eller provoserende møter særlige hindringer. Enkelte møter holdninger som både er forutinntatte, truende og som kan være direkte farlige. Hva skjer når kunsten en skaper blir sett på som en irritasjon eller en provokasjon?  

Hva går vi glipp av når kulturen fortsatt er særdeles ensartet? Gjør det oss til et fattigere folk? På Folkelarm vil du møte folk som vet hvordan kreativitet og kunstuttrykk blir påvirket av å bli satt i bås og snevret inn til å skulle tolkes innenfor rammene til identifiserende betegnelser. Til Folkelarm kommer mennesker som har sterke stemmer i denne debatten – og som modig gir uttrykk for meningene sine.

 
Samspill