×

☰ Meny

Reglement for Folkelarmprisen

1. Folkelarmprisen er en musikkpris som er etablert for å fremme interessen for norsk fonogramproduksjon innenfor tradisjonsmusikksjangrene. Prisen inkluderer all tradisjonsmusikk som utøves i Norge. Prisen består av en statuett samt diplom, og tildeles årlig de beste norske album, kåret av en fagjury etter kvalitetsvurdering.

2. Ansvarlig arrangør for prisen er FolkOrg ved Folkelarm.

3. Konkurransen er åpen for alle originale album utgitt i Norge i tidsrommet 31.august året før til 1.september det året prisen deles ut.

4. Innleveringsfristen fastsettes og kunngjøres av FolkOrg.

5. Plateselskapene må selv melde på og sende inn sine album. Albumene kan sendes inn digitalt (lenke eller via strømmetjeneste) eller i fysisk format etter plateselskapets ønske. Påmelding skjer på særskilt skjema, og det er selskapet som, i samråd med artisten, har ansvaret for kategoriseringen av album i riktig klasse. Plateprisjuryen forbeholder seg likevel retten til å omplassere album til annen klasse.

6. Juryen godkjennes av styret i FolkOrg.

7. Juryen skal bestå av 5 personer. Juryen skal dømme i alle klasser. Det utarbeides en egen juryinstruks. Juryen offentliggjøres samtidig med de nominerte. Administrasjonen i FolkOrg kan rådføres og skal sørge for framdrift.

8. Tidspunkt for offentliggjøring av de nominerte kunngjøres av FolkOrg, men skal være minimum tre uker før prisen skal deles ut. Det nomineres i utgangspunktet tre i hver klasse. Plateprisjuryen kan på basis av antall påmeldte velge å utvide antallet på de jurynominerte til maks 5.

9. Navn på prisvinnere vil inntil prisutdelingen bli hemmeligholdt, også for vinnerne og for deres plateselskap. Det forutsettes at artister/selskap som melder seg på konkurransen følger opp med personlig fremmøte i salen dersom de blir nominert. Informasjon om tid og sted for prisutdeling samt reserverte billetter vil bli gitt sammen med informasjon om nominering.

10. I forbindelse med prisutdelingen er de enkelte plateselskaper økonomisk ansvarlige for sine respektive nominerte artister hva gjelder reiseutgifter og opphold. Innsendte album blir ikke returnert i etterkant.

11. Det aksepteres ved påmelding at all påmeldt musikk kan brukes på web, TV og evt. andre plattformer i forbindelse med presentasjon av nominerte, avstemning og markedsarbeid knyttet til Folkelarmprisen og Folkelarm. Innmelder står ansvarlig for at alle rettigheter er klarert.

12. Klasseinndeling. Hvert album kan påmeldes i flere av hovedklassene. Artister kan bare nomineres i én klasse, og det er opp til juryen å ta beslutning om i hvilken klasse de vil plassere påmeldingene. Folkelarm og FolkOrg forbeholder seg retten til å kansellere, eventuelt supplere klasser. Klassene er normalt:

 

DANSESPILL (Ny klasse i 2020)
Klassen er for utgivelser som bidrar til å fremme dansespill i tradisjonelle former. Kan være soloartister, grupper eller lag.

SOLO
Klassen er for solistiske utgivelser med tradisjonelt uttrykk.

TRADISJONELT SAMSPILL
Klassen er for utgivelser som bidrar til å fremme samspill i tradisjonelle former.

ÅPEN KLASSE
Klassen er for utgivelser som bidrar til å utvikle folkemusikken som kunstnerisk uttrykk basert på tradisjonell musikk. Utgivelsen skal ha tradisjonelle former i bunnen, men kan være grensesprengende i uttrykket.

DOKUMENTASJON
Klassen er for utgivelser som dokumenterer tradisjoner og uttrykk som har vært lite tilgjengelig. Dette kan være nyinnspillinger som dokumenterer en spesiell tradisjon og utgivelse av arkivstoff.

ÅRETS FOLKEMUSIKER
Årets folkemusiker kåres ved avstemming i juryen på fritt grunnlag.
Prisen kan gis til en musiker, danser, produsent, regissør eller annen bransjeaktør innen folkemusikk eller folkedans.
Alle kan nominere kandidater til årets folkemusiker.

 

Samspill