Scene: Klubbscenen
Dag: Torsdag
Tid: 12.00 - 13.00

 

Tradisjonsbegrepet utvikles, utvides og fornyes. Seminaret tar opp hvordan ulike skapere jobber med tradisjonsmusikk i praksis, og hvordan nye verk skapes med inspirasjon og innslag fra tradisjonsmusikken. Seminaret tar også opp hvilke muligheter som ligger i TONOsystemet.  

Seminaret vil innledes med en kunnskapsbolk ved Jan Espen Storo fra Tono, før vi går over i en panelsamtale hvor det legges opp til spørsmål fra publikum. Deltakere i panelet er Camilla Granlien, Eir Vatn Strøm og Sivert Holmen. Moderator er Solbjørg Tveiten.  

 

Tono


Nopa