×

☰ Meny
(c) knut utler

Showcase - Folkelarm 2020

Søk om showcase på Folkelarm 2020! / Apply for showcase at Folkelarm 2020!

Nå kan du søke om showcase på Folkelarm som arrangeres 26. – 29. november 2020 på Riksscenen i Oslo.

Dette styrker søknaden, men er ikke nødvendig for å søke:

 • At du viser at du er aktiv.
 • Tidligere konserter/kommende konserter.
 • Live videoer på YouTube.
 • En nettside der det også står om deg/dere på engelsk.
 • At du er plateaktuell.
 • Planer for fremtiden.

Merk at Folkelarm har fokus på nordisk folkemusikk, vi vurderer kun søknader fra søkere som bor i de nordiske landene. 

Det er en jury på 3 personer som velger ut hvem som får spille på Folkelarm.

Vi gjør ikke bookinger, du må søke om showcase på Folkelarm for å få spille her.

Terms and conditions for showcase at Folkelarm 2020 .pdf

Søknadsfristen er 1. mars 2020


Now you can apply for showcase at Folkelarm which is held 26. - 29. November 2020 at Riksscenen in Oslo.

This strengthens the application, but is not necessary:

 • If you show that you are active.
 • Previous concerts/upcoming concerts.
 • Live videos on YouTube.
 • A website where you also write about your project in English.
 • If you have recently or soon will release an album.
 • Plans for the future.

Please note that Folkelarm focuses on Nordic folk music, we only accept applications from artists who live in the Nordic countries. 

There is a jury of 3 people who choose who will play at Folkelarm.

We do not do bookings, you need to apply for showcase at Folkelarm.

Terms and conditions for showcase at Folkelarm 2020 .pdf

The application deadline for Folkelarm is 1. March 2020
 

If you have any questions, please feel free to contact the project manager.

Project Manager of Folkelarm
John Stenersen

Tlf + 47 975 38 153
E-post: john@folkorg.no

1. Kontaktinformasjon / Contact Information

Norway, Sweden, Finland, Denmark, Iceland2. Gruppemedlemmer / Band Members

Navn og instrument/rolle på ALLE som deltar i gruppa / Provide the names of ALL of the band members, as well as the instruments played by each member.

3. Søknad / Application
Skriv utdypende tekst om artisten/gruppa / Provide a text which describes the artist/band.

Hvilke mål og planer har du/dere for de neste årene, og hvordan kan en showcase på Folkelarm bidra til å nå disse? / What goals and plans do you have for the next few years, and how would a showcase at Folkelarm contribute to achieving these?

Showcase - konsert og/eller dansespill / Showcase – concert and/or dance music*
Ønsker dere å delta på Folkelarm med konsert og/eller dansespill? Kryss av for en av valgene, eller gjerne begge deler / Do you wish to perform a concert and/or dance music at Folkelarm? Check one or more of the following options.
Dersom dere ønsker å ha dansespill-showcase, hva slags dansemusikk spiller dere? / If you would like to perform a dance music showcase, what kind of dance music do you play?

4. Delegater / Delegates
Markeder/land / Markets/countries*
Hvilke markeder/land er interessante for deg/dere? (Kan krysse av for flere alternativer) / Which markets/countries are of interest to you? (Select one or several of the alternatives).
Fyll inn ønsker her / Enter your preferences here.

Har du/dere ønsker eller tips om hvilke delegater dere ønsker å treffe på Folkelarm 2020? Fyll inn ønsker her / Do you have specific interests or tips regarding which delegates you would like to meet at Folkelarm 2020? Enter your preferences here.


5. web


Eller /or soundcloud etc

6. Last opp filer / upload files

Last opp pdf-fil av teknisk rider (fila skal lagres slik: artistnavn.rider.pdf). Se betingelser for hva Folkelarm stiller med av teknisk utstyr. / Upload your technical rider in pdf format, name it with your artist name. See the terms and conditions to review the technical equipment which is provided by Folkelarm.

Dersom din/deres Showcase trenger utstyr utover det som er standard, skriv det inn her. / If your showcase requires equipment beyond what is standard, enter it here.

7. Betingelser / Conditions
Betingelser / Terms and Conditions*

Kryss av for at du/dere har lest og godtatt betingelsene for showcasedeltakelse (pdf). / Please indicate that you have read and accepted the terms and conditions for showcase participation (pdf).

Er det noe dere ønsker å legge til, som ikke passer inn noe annet sted, så skriv det her. Vi tar også gjerne i mot ønsker om seminar, workshops etc. / If there is any other information you would like to add, please include it here. We also welcome suggestions for seminars, workshops, etc.

Kontaktinformasjon / Contact information*

Vi må lagre din kontaktinformasjon til etter at arbeidet med Folkelarm 2020 er avslutta. For å kunne søke om Showcase på Folkelarm må du godkjenne at vi lagrer informasjonen. Dersom du ikke ønsker det må du ta kontakt med John@folkorg.no / We need to save your contact information until Folkelarm 2020 is over. In order to apply for Showcase at Folkelarm, you must approve that we keep your information. If you do not wish us to do so, please contact John@folkorg.no