Hva er Folkelarm? 
Folkelarm er Nordens største bransjetreff for folkemusikk – og dans. Hovedmålet med Folkelarm er å markedsføre nordiske folkemusikkartister for norske og internasjonale delegater. På Folkelarm er alle showcasekonsertene åpne for publikum.  

Under Folkelarm får du også tilbud om å delta på seminar, workshop og arrangement der du både får relevant faglig påfyll, kan knytte kontakter og bygge nettverk.   

Her er noen søknadstips: 
Beskriv bandet/prosjektet ditt, besetningen og instrumentering godt. Fortell oss om bandets/prosjektets mål og ønsker for framtiden. Jo tydeligere konseptet ditt kommer fra, jo bedre!  Hvilke muligheter tror du/dere en showcase på Folkelarm vil gi deg/dere. Forklar hvorfor akkurat dette prosjektet burde spille på Folkelarm.  

Har dere deltatt på festivaler, og spilt konserter tidligere, så vis til disse! Beskriv gjerne planer om fremtidige konserter i Norge, eller utlandet. Planlegger du å spille inn plate, eller har platekontrakt så ta det med i søknaden. 

Her er andre tips som styrker søknaden: 
Materiell, bilder/videoer fra tidligere konserter. 
Datoer/ materiell for kommende konserter. 
Live videoer på YouTube. 

Artister/band bør være «bookbare» og vi anbefaler:  
En nettside med god artistinfo på norsk og engelsk. 
Kontaktdetaljer for booking, management, agent, promo.  
Nettside med bilde, videoer og pressemateriell, eller elektronisk pressekit 
Teknisk raider 

NB: Folkelarm har fokus på nordisk folkemusikk, vi vurderer kun søknader fra søkere som bor i de nordiske landene.  

Showcaseartistene blir valgt ut av en Jury
Det er en jury på 4 personer som velger ut hvem som får spille på Folkelarm. Prosjektleder er ikke en del av denne juryen.  

Søknadsfristen gikk ut 1. mai 2023 

Her kan du lese vilkår og betingelser for Showcase på Folkelarm (PDF-fil)

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål

Prosjektleder for Folkelarm
Ann Helen Erichsen 
+ 47 95 77 32 00 
annhelen@folkorg.no Would you like to showcase at Folkelarm 2023?  

Application deadline was 01. May. 

What is Folkelarm?
Folkelarm is the largest trade fair for folk music and dance in the Nordic region.  The main goal of Folkelarm is to market Nordic folk music artist to Norwegian-and International delegates. At Folkelarm, all the showcase concerts are open to the public. 

During Folkelarm, you are also offered to participate in seminars, workshops and events where you both get relevant professional training, make contacts and build networks. 

Here are some tips for your application. 
Describe the band, members, instrumentation, and your concept clearly. What is your goal showcasing at Folkelarm and tell us  why this project should play at Folkelarm. What opportunities will a showcase at Folkelarm give you? What do you wish for this project? Have you played any previous concerts? Do you have plans, or a desire and goal to play at spesific festivals, or a goal for your band/project?   

This will strengthen the application, but is absolutely not necessary:  
Material/ pictures from previous concerts 
Dates//material for upcoming concerts. 
Live videos on YouTube.  

To be bookable we suggest that you have:  
A website where you present your project in English.  
A website with EPK (Electronic Press Kit) / Press material, videos and photos 
A website with contact info about booking, promo, agents etc.  
Technical raider 

Please note that Folkelarm focuses on Nordic folk music, we only accept applications from artists who live in the Nordic countries.  

Jury for Folkelarm
There are a jury of 4 people who choose who will play at Folkelarm. The project manager is not part of the jury.  

The application deadline for Folkelarm was May 1th! 

You can read the terms and conditions for showcase at Folkelarm here (PDF-file)

If you have any questions, please feel free to us: 

Project Manager of Folkelarm 
Ann Helen Erichsen 
+ 47 95 77 32 00 
annhelen@folkorg.no