×

☰ Meny
ZoshaWarpeha_Foto_Evan Walton

Zosha Warpeha

FOLKELARMARTIST 2020Zosha Warpeha (NO)

Zosha Warpeha er en amerikansk fiolinist, vokalist og komponist. Musikken hennes er gjennomsyret av improvisasjon, og ligger ofte i et meditativt rom mellom sjangre. Hennes særegne måte å kombinere sang med fem-strengers varianter av fiolin og hardingfele, gir en unik dimensjon til musikken hennes. Hun vokste opp i Minnesota, en region i USA med en sterk nordisk arv. Musikken hennes henter inspirasjon fra en rekke amerikanske og nordiske folketradisjoner. De siste årene har hun hatt base i New York City og vært aktiv utøvende innen folkemusikk og improviserte musikkscener. Hun er for tiden bosatt i Oslo mens hun studerer på Norges Musikkhøgskole og utforsker personlige uttrykksmåter gjennom nordisk trad. og samtidsmusikk.

Zosha Warpeha er
Zosha Warpeha - fele, hardingfele, vokal

Zosha Warpeha - YouTube
Zosha Warpeha - Soundcloud

Kontaktinformasjon:
Zosha Warpeha
+ 47 968 03 581
www.zoshawarpeha.com

 Zosha Warpeha (ENG)

Zosha Warpeha is an American violinist, vocalist, and composer. Steeped in improvisation, her music often resides in a meditative space between genres and her distinctive approach to blending voice with five-string variants of violin and hardanger fiddle brings a unique dimension to her sound. She grew up in Minnesota, a region of the US that has been culturally shaped by its strong Nordic heritage. As a result, her music draws inspiration from a range of American and Nordic folk traditions. For the last several years, she has been based in New York City and is an active performing artist within the folk and improvised music scenes. She currently resides in Oslo while pursing graduate studies at Norges musikkhøgskole, exploring personal modes of expression through the lens of Nordic traditional and contemporary music.

Zosha Warpeha is
Zosha Warpeha - violin, hardanger d’amore, voice

Zosha Warpeha - YouTube
Zosha Warpeha - Soundcloud


Contact:
Zosha Warpeha
Phone: + 47 968 03 581
www.zoshawarpeha.com

 

ZoshaWarpeha_Foto_Evan Walton.web.jpg

Fotograf / Photograph: Evan Walton