Folkelarm/FolkOrg gjør ikke bookinger, du må søke om showcase til Folkelarm.
Merk at Folkelarm har fokus på nordisk folkemusikk, vi vurderer derfor kun søknader fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

Folkelarm/FolkOrg do not make bookings, you must apply for a showcase to Folkelarm. Note that Folkelarm focuses on Nordic folk music, we therefore only consider applications from Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland. 

 

Delegateprogram
Linda Dyrnes
Phone: + 47 481 05 075
E-mail: linda@folkorg.no

Informasjon / PR /Presse
Liv Annette Nygjerdet
Phone: + 47 934 19 382
E-mail: livannette@folkorg.no

Frivillige / informasjonsskranke
Solfrid Gjeldokk
Phone: +47 415 52 655
E-mail: solfrid@folkorg.no

Seminar
Ann Helen Erichsen 
Phone: +47 957 73 200
e-mail: annhelen@folkorg.no


www.folkelarm.no
www.facebook.com/folkelarm
Instagram: @folkelarm