110 - brann / fire

112 - politi / police

113 - medisinsk nødhjelp / emergency medical assistance

1412 - til bruk for hørselshemmede / for use by the hearing impaired


Oslo legevakt: 116117
Oslo emergency room: 116117