Presseakkreditering (NO)
Dersom du ønsker å dekke Folkelarm for et medie som radio, avis etc så må du søke om å få presseakkreditering via skjemet under. Det er ikke anledning til å sende direkte/streame i egne kanaler, det er heller ikke anledning til å filme/ta opp lyd eller bilde fra konsertene uten spesiell avtale. 

Press accreditation (ENG)
If you want to cover Folkelarm for a media such as radio, newspaper etc, you must apply for press accreditation, use the form below. There is no opportunity to broadcast live to your own channels, nor is there an permitted to film/record sound or video from the concerts without a special agreement with us. 

 

Kontaktperson for informasjon og presse: 
Liv Annette Nygjerdet
Kommunikasjonsrådgiver
FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans
Tlf 93419382
E-post livannette@folkorg.no 
www.folkelarm.no
www.folkorg.no