”- Årets prisvinner viser at det er mulig å tilegne seg stilforståelse fra mer enn sitt hjemdistrikt, samtidig som han på en sjelden måte kombinerer det å være en strålende solist med å kunne være en lojal medspiller i et musikalsk fellesskap der andre har hovedrollen. De mange prosjektene han deltar i og er en viktig del av, dekker et bredt musikalsk spektrum, og hans musikalske uttrykk spenner fra det rent lyriske, via det dansbare og drivende, til tunge groover.

Prisvinneren kombinerer dyp stilforståelse av sine tradisjoner med et nært forhold til dagens mangfoldige musikalske former, og virker dermed både som forbilde innad i folkemusikkmiljøet og utad som et eksempel på hvordan en folkemusiker på høyt nivå både kan være midt i tradisjonen og midt i samtiden. Det er derfor ikke tilfeldig at prisvinneren er å høre på hele 10% av årets produksjoner, hvorav to gikk helt til topps».
 

Olav_L_Mjelva_500x348.jpg
Foto: Folkelarm

Juryen for årets Folkelarmpris har vore Tellef Kvifte, Asgaut Bakken, Sinikka Langeland og Frank Henrik Rolland.