FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans vart stifta laurdag 21. november 2009 som ein samanslutning av Landslaget for Spelemenn (stifta 1923) og Norsk Folkemusikk- og Danselag (stifta 1987).

Organisasjonen har i dag omlag 4500 enkeltmedlemmer og 150 lokale spel- og danselag. Organisasjonen har som føremål å arbeide for folkemusikken og folkedansen i Noreg ved å styrke deira rolle og vilkår i samfunnet, og med det fremje både kulturarv og god folkehelse.

 

Her kan du sjå kven som er tilsett i FolkOrg 

Her kan du sjå kven som sitt i styret i FolkOrg

 

Ønskjer du å melde deg inn i FolkOrg kan du gjere det her

Her kan du lese magasinet Folkemusikk