Formålet med retningslinjene er å beskytte alle i miljøet mot trakassering. Reglene er ikke ment for å regulere det som er ønsket fra begge parter og ikke rammer andre i miljøet. 

 1. Vi behandler alle med respekt, og avstår fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
 2. Vi er bevisst på maktforhold og risikofaktorer for maktmisbruk. Vi er kjent med hva som kan utgjøre seksuell trakassering og diskriminering, og unngår å tråkke over andres grenser.
 3. Vi er bevisste på rolleforståelse, makt og grenser når vi omgås andre. Den enkelte må utvise forsiktighet for ikke å misbruke den makten og respekten en besitter. For eksempel ved å utnytte sin posisjon for å oppnå seksuelle forhold som ikke er basert på gjensidig ønske eller forståelse.
 4. Vi viser respekt for andre medlemmer, utøveres, kursdeltagere og lederes/instruktørens privatliv.
 5. Vi er bevisste på hvordan spøk, humor og komplimenter kan oppfattes ulikt og er varsomme med å bruke kallenavn på andre, og med å kommentere andres utseende.
 6. Gruppebaserte skjellsord skal ikke brukes.
 7. Vi unngår å tillegge folk egenskaper på grunn av kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, funksjonsevne, hudfarge, alder, kulturell og religiøs tilhørighet.
 8. Vi har et bevisst forhold til inntak av alkohol, særlig i settinger hvor barn og unge er til stede.
 9. Man skal gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene.
 10. Apparatet omkring virksomheten (instruktører, ledere, tillitsvalgte, styremedlemmer, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i all aktivitet i FolkOrg sine lag, kurs, festivaler, og andre arrangement.

 

Den som utsettes for seksuell trakassering, diskriminering og/eller maktmisbruk kan gjøre følgende:

 • Ta kontakt / søk hjelp hos en du stoler på.
 • Kontakt ledelsen for Folkelarm: 
 • Kontakt politiet om du er blitt utsatt for et lovbrudd eller er usikker på om du er blitt utsatt for et lovbrudd.
 • Her er ulike rådgivningstelefoner og ressurstelefoner man kan kontakte:

Her kan du lese om varslingsrutinene til FolkOrg.

 

Den som har mistanke om seksuell trakassering, diskriminering og/eller maktmisbruk:

Dersom noen har mistanke om diskriminering, seksuell trakassering eller seksuelle overgrep og annen maktmisbruk, bør man varsle om dette, enten man er artist, delegat, publikum eller besøkende. For unge deltakere er det ofte lettere å snakke med en annen person enn selv direkte å konfrontere den som har en atferd som oppleves som trakassering. Mistanken bør fremmes for FolkOrg. Det blir da FolkOrg sin oppgave å undersøke forholdet og kontakte politiet ved mistanke om straffbare forhold. Vær oppmerksom på at du i noen tilfeller har avvergingsplikt, les mer om avvergingsplikten her: https://plikt.no/

Lurer du på hva et varsel er og hvordan du kan gå frem? Les mer her: Varslingsrutinar i FolkOrg

 

 

Les mer om Ballansekunst her