Det er mange dyktige fotografer i miljøet vårt som fanger og formidler magiske øyeblikk. De bidrar til å dokumentere alt som skjer i innenfor feltet vårt i løpet av et år, og er så flinke til å stille opp på både små og store arrangement. De gjør en svært viktig dokumentasjonsjobb, og fortjener blest og oppmerksomhet rundt det store arbeidet de legger ned når de reiser land og strand rundt. Det er styret i FolkOrg som er jury, og vi har nominert 3 fotografier. Avgjørelsen i juryen er basert på poeng, og har derfor ingen begrunnelse. 

Årets folkemusikkfotografi er fotografi av Knut Hamre, fotograf Vidar Herre

Meisterspelemannen Knut Hamre runda 70 år. Han feira dagen på Ole Bull Akadmiet med folkemusikkvener og eiga førestilling: Eit band, ein jukeboks og ein gut som gjekk forbi.

Mars 2022