Al Andaluz slipper sin debutplate samme dag som de spiller konsert. De spiller musikk fra det flerkulturelle middelalder-Spania; al Andaluz. I spansk middelalder levde arabere, kristne og jøder fredelig side om side i lange perioder under arabisk styre. Spania var et ledende kultursentrum for hele det europeiske kontinentet, og spansk-arabiske musikere var ettertraktede som hoffmusikere ved de europeiske hoff. Instrumenter som fele og gitar er etterkommere etter instrumenter som arabiske musikere brakte med seg til Europa, og musikalske impulser har hatt ringvirkninger i både klassisk musikktradisjon og europeiske folkemusikktradisjoner. Den andalusiske musikken er på mange måter en felles kulturarv. Den er blitt holdt i levende tradisjon blant etterkommerne av de spanske araberne som måtte flykte til Nord-Afrika i løpet av de kristnes gjenerobring av Spania. I dag er det flere europeiske tidligmusikere som ser mot den andalusiske musikken for å få ideer om hvordan middelaldermusikken kan ha vært fremført i Europa. Ensemblet ledes av Sverre Jensen som har arbeidet med middelaldermusikk i mer enn 30 år. Han har også bygget autentiske instrumenter til ensemblet basert på gamle skulpturer, illustrasjoner fra middelaldermanuskripter og Nord-Afrikanske instrumenter.

Etter 12 års fartstid platedebuterer Al Andaluz i år med det selvtitulerte albumet Al Andaluz Oslo, samtidig med at Sverre Jensen gir ut boka Middelalderinstrumenter om instrumentrene han har bygget fra denne perioden.

Sverre Jensen – lutt, psalter, harpe m.m. (Kalenda Maya)
Liv Ulvik – sang (Eplemøya songlag / Østerlide)
Mona Hansen – fløyter (Filibuster)
Kristine Rustad – rebab, fiddle (Barokkanerne)
Ulrik Ibsen Thorsrud – perkusjon (Parallax)
Tomas Nilsson – perkusjon (SISU Percussion Ensemble)

 


 

Al Andaluz plays music from multicultural medieval Spain; al Andalus. During the Spanish Middle Ages, Arabs, Christians and Jews lived peacefully side by side through several periods. Spain was a leading cultural midpoint for the entire European continent, and Spanish-Arab musicians were sought after as court musicians by the European royals. Both the instruments and the music of the Spanish Arabs have had ripple effects in the European musical traditions. Andalusian music therefore represents in many ways a common cultural heritage.

The music of the Arabs in medieval Spain is maintained and preserved to this day in North Africa among the descendants of the Spanish Arabs who settled down in North Africa. The musical leader of the ensemble, Sverre Jensen, has built authentic instruments based on medieval sculptures, illustrations from medieval manuscripts and North African instruments.

After 12 years, Al Andaluz now finally releases their debut album, Al Andaluz Oslo. At the same time Sverre Jensen publishes his book Middelalderinstrumenter about the instruments he has built from this period, richly illustrated and with an English summary.

Sverre Jensen - lute, psaltery, harp (Kalenda Maya)
Liv Ulvik – vocals (Eplemøya songlag / Østerlide)
Kristine Rustad - rebab, guitar fiddle (Barokkanerne)
Mona Hansen – flutes (Filibuster)
Ulrik Ibsen Thorsrud – percussion (Parallax)
Tomas Nilsson – percussion (SISU Percussion Ensemble)

 

Contact

Booking: liv.ulvik@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/alandaluzoslo/
Video: https://youtu.be/fdTZE1aJWwI

 

Art.Al Andaluz.pngFotograf: Vidar Olsen Åseng