Scene: Intimscenen
Dag: Fredag
Tid: 19.00 - 19.30

Alexander Aga Røynstrand (NO)

Alexander Aga Røynstrand har de siste åra markert seg som en av de aller fremste utøverne på hardingfele i Norge og kan smykke seg med tittelen Mesterspelemann. På Landskappleiken i 2019 gikk han av med seieren i A-klassa for hardingfele, og vant med det kongepokalen. 

Hans musikalske uttrykk bygger på det tradisjonelle hardingfelerepertoaret i Hardanger, med Knut Hamre og Anders Kjerland som de fremste idealene. Han har likevel gjennom mange år som solo hardingfelespiller funne fram til personlige tolkninger og er særs opptatt av hva han ønsker å formidle gjennom musikken sin til publikum. 

Ambisjonene til Alexander er å kunne leve av og arbeide som soloutøver på hardingfele og slik også kunne videreføre Hardangertradisjonen til de neste generasjonene. Han ønsker også å legge til rette for at flest mulig blir eksponert for folkemusikk og får kjennskap til denne fantastiske musikken.  

Alexander er klar over at han aldri vil bli ferdig med å utforske tradisjonen sin og å videreutvikle sine egne tanker rundt den, og sitt eige musikalske uttrykk - men seier at dette er en stor motivasjon for å fortsette som musiker.  

Alexander Aga Røynstrand - HardingfeleAlexander Aga Røynstrand (ENG)

Alexander Aga Røynstrand has proved himself as one of the foremost players on the Hardanger- fiddle in Norway and can adore himself with the title of Master fiddleplayer. At Landskappleiken in 2019 (The national competition in folk music and folk dance), he became the winner in the A-class for Hardanger fiddle,  and won the king's trophy. (Kongepokalen)  

Alexander´s musical expression is based on the traditional Hardingfele repertoire with Knut Hamre and Anders Kjerland as his foremost sources. And after many years as a solo harding fiddle player, he has found his personal interpretations and is particularly concerned with what he wishes to convey through his music. 

Alexander's ambitions are to be able to make a living and work as a solo performer on the Hardanger fiddle and be able to pass on the Hardanger tradition to the next generations. He also wishes to facilitate that as many people as possible are exposed to folk music and that everyone knows about this wonderful music.  

Alexander is aware that he will never be able to finish exploring his tradition and to develop his own musical expression - but says that this is the great motivation to continue as a musician. 

Alexander Aga Røynstrand – Hardanger-fiddle
 

Contact:
Alexander Aga Røynstrand
E-mail: roynstrand@hotmail.com,
Phone: + 47 906 26 084

Alexander Aga Røynstrand

Foto: Thomas Westling