Amalie Tvilde Kinsarvik (Norge)

Amalie Kinsarvik Tvilde (f. 1999) kommer fra Kinsarvik i Hardanger, og er ei av de fremste utøverene på durspel i Norge. Hun har utdanna seg ved Norges musikkhøyskole, og er den første duspilleren som har blitt uteksaminert fra NMH i 2023.

Som durspiller ble Tvilde allerede fra ung alder introdusert for flere ulike tradisjonsområder. Det har gjort at hun hele tida har hatt fokus på instrumentet, og dets muligheter. Hardanger, Voss og Helgeland er de tradisjonsområdene som har stått i størst fokus hos Amalie. Repertoaret spenner seg fra bygdespill, runddans, dansemusikk, lydarslåtter og nykomponerte låter for durspel, som utfordrer forskjellige sider av instrumentet. Alt på ein frisk, nyskapende og virtuos måte. 

Tvilde har vunnet flere forskjellige priser, blant annet Vestland fylkeskommunes folkemusikkstipend, Drømmestipendet og Årets Stjerneskudd  på Hardanger musikkfest.


Amalie Kinsarvik Tvilde – Durspill

Kontakt:
Amalie Kinsarvik Tvilde
E-post: amalietvilde@hotmail.com
Tlf.: +47 95724703


Amalie Tvilde Kinsarvik (Norway)

Amalie Kinsarvik Tvilde (born 1999), from Kinsarvik in Hardanger, is one of the leading diatonic accordion performers in Norway. She finished her bachelor degree from The Norwegian Academy of Music in spring 2023, as the first diatonic accordionist ever. 

Tvilde has since a young age been exposed for several tradition-styles in Norway. She has always maintained a main focus on the instrument, and its possibilities. Her repertoire varies from high energy dance tunes, to melancholic listening tunes. Tvildes performance showcases all sides of the instrument, in a fresh and virtuoso way. 

Tvilde has won several awards, such as Vestland fylkeskommunes folkemusikkstipend, Drømmestipendet and Årets Stjerneskot at Hardanger music festival. 


Amalie Kinsarvik Tvilde – diatonic accordion

Contact:
Amalie Kinsarvik Tvilde
E-mail: amalietvilde@hotmail.com
Phone: +47 95724703 

Amalie Kinsarvik Foto Siv Dolmen

Amalie Kinsarvik
Foto: Siv Dolmen