Scene: Hovedscenen
Dag: Lørdag
Tid: 18.00 - 18.30

Camilla Granlien Band  (NO)

Camilla Granlien er anerkjent norsk vokalist som har vunnet Landskappleiken i Vokal klasse A hele tre ganger og mottatt Kongepokal. Hun har turnert med egne band og prosjekter, spilt musikk for folk i alle aldre og jobbet som frilans folkesanger, musiker, låtskriver og kulturformidler i 20 år.  

Tradisjon og nyskapning, klarhet og vidsyn, historiske viser og nåtid, folkemusikk og jazz, lokal forankring og bred appell er ord som ofte brukes om Camilla Granlien sin musikk.  

Sammen med bandet vil hun presentere nye, egenkomponerte låter med tekster av Lomsdikterne Tor Jonsson og Olav Aukrust.  

I tillegg til Gudbrandsdalske tristesser og melankoli har Camilla en stor kjærlighet for middelalderballadene og skillingsvisene. De lange, rørende historiene om kjærlighet og tapperhet, humor og alvor er alltid med på konsert. På Folkelarm presentere Camilla musikk fra sine utgivelser Jarnnetter, Kjære vennen min og Jeg går i tusen tanker.   

 

Frode Berntzen - Gitar og vokal 
Audun Ellingsen - Kontrabass 
Mari Skeie Ljones - Fiddle
Camilla Granlien - Vokal Camilla Granlien Band (ENG)

Camilla Granlien is a norwegian singers  who has won the National Vocal Competition in Class A, three times and received the King's trofé for her singing. She has toured with her own bands and projects, played music for people of all ages and worked as a freelance folk singer, musician, songwriter and cultural communicator for 20 years. 

Tradition and innovation, clarity and foresight, historical songs and the present, folk music and jazz, local roots and broad appeal are words that are often used to describe Camilla Granlien's music. 

Together with the band, she will present new, self-composed songs with lyrics by the two poets from Lom, Gudbrandsdalen, Tor Jonsson and Olav Aukrust.In addition to Gudbrandsdal sadnesses and melancholy, Camilla has a great love for medieval ballads and broadside ballads.  The long, moving stories of love and bravery, humor and seriousness are always included in concert. 

At Folkelarm you will hear  music from Camilla's albums: Jarnnetter (Ironnights), Kjære vennen min ( (My dear friend) and Jeg går i tusen tanker (I walk with tousands thoughts).

 

Frode Berntzen – Guitar/ vocals 
Audun Ellingsen – Double bas 
Mari Skeie Ljones - Fiddle
Camilla Granlien - Vocal 

 

Contact:
Camilla Granlien
E-mail: post@camillagranlien.no,
Phone: +47 922 51 280

Camilla Granlien Band

Foto: Ingvil Skeie Ljones