Reolô (Norge) 

Reolô er en kvartett bestående av Anders Røine, Hans Kjorstad, Rasmus Kjorstad og Hans Hulbækmo, alle sprelske multiinstrumentalister med base i norsk folkemusikk og den noe vage benevnelsen «åpen klasse». De ga ut plata «Andre sida» senhøsten 2019 og i år kommer oppfølgeren som er spilt inn i Juke Joint Studio på Notodden og mixet av Mattias Glavå (Dungen, Elephant9, Håkan Hellstrøm).

Musikalsk beveger bandet seg fra norsk slåttemusikk, via rocka groover med inspirasjon fra både Vest-Afrika og Amerika til rene energiutblåsninger. Eller som Arvid Skancke-Knutsen i Klassekampen sa: «som om Velvet Underground i all hemmelighet hadde øvd i årevis i et stabbur».

Med tekster om prepping, saueflokken i full fart mot stupet og en hard vår prøver bandet å ta samtiden på kornet, mens fokuset på groove, tett samspill og gammelmodig tonalitet gir musikken et smått tidløst preg.


Anders Røine - vokal, gitar, langeleik, munnharpe
Hans Kjorstad - fele, synth, vokal
Rasmus Kjorstad - fele, oktavfele, langeleik, vokal
Hans Hulbækmo - trommer, perkusjon, synth, munnharpe, vokal

Kontakt: 
Hans P. Kjorstad: hkjorstad@hotmail.com
Spotify


Reolô (Norway) 

Reolô is a quartet consisting of Anders Røine, Hans Kjorstad, Rasmus Kjorstad and Hans Hulbækmo, all playful multi-instrumentalists based in Norwegian folk music and the somewhat vague term "open class". They released the album "Andre sida" in late autumn 2019 and this year the sequel is released, which was recorded in Juke Joint Studio in Notodden and mixed by Mattias Glavå (Dungen, Elephant9, Håkan Hellstrøm).

Musically, the band moves from Norwegian folk music, via rock grooves with inspiration from both West Africa and America to pure bursts of energy. Or as Arvid Skancke-Knutsen in Klassekampen said: "as if the Velvet Underground had secretly been rehearsing for years in a stabbur".

With lyrics about prepping, the flock of sheep at full speed towards the precipice and a hard spring, the band tries to say something about modern society, while the focus on groove, close interplay and old-fashioned tonality gives the music a slightly timeless touch.


Anders Røine - vocals, guitar, langeleik, mouth harp
Hans Kjorstad - fiddle, synth, vocals
Rasmus Kjorstad - fiddle, octave fiddle, langeleik, vocals
Hans Hulbækmo - drums, percussion, synth, mouth harp, vocals

Contact: 
Hans P. Kjorstad: hkjorstad@hotmail.com
Spotify

Reolô Ånond Versto

Reolô - Folkelarmartist 2024
Foto: Ånond Versto