Under Folkelarm blir Folkelarmprisen (Norwegian Folk Music Awards) delt ut.

Dette er folkemusikkens og verdensmusikkens egen platepris, som har vært en viktig del av Folkelarm siden starten i 2005. Plateprisen er åpen for alle former for tradisjonsmusikk utøvet av musikere som er bosatt i Norge. Albumet må være utgitt i Norge. 

Folkelarmprisen 2023 er åpen for alle originale album i sjangeren folkemusikk og verdensmusikk utgitt i Norge i tidsrommet 31. august 2022 til 1. september 2023.  

Fristen for å sende inn påmelding til Folkelarmprisen var 15. september!

FOLKELARMPRISEN deles ut torsdag 16. november på Riksscenen i Oslo. 


Klasseinndeling
Hvert album kan bare meldes på i én klasse. Juryen forbeholder seg retten til å flytte platene om de mener den er meldt på i feil klasse. Folkelarm og FolkOrg forbeholder seg retten til å kansellere, eventuelt supplere klasser. Klassene er normalt:

DANSESPILL 
Klassen er for utgivelser som bidrar til å fremme dansespill i tradisjonelle former. Kan være soloartister, grupper eller lag.

SOLO
Klassen er for solistiske utgivelser med tradisjonelt uttrykk.

TRADISJONELT SAMSPILL
Klassen er for utgivelser som bidrar til å fremme samspill i tradisjonelle former.

ÅPEN KLASSE
Klassen er for utgivelser som bidrar til å utvikle folkemusikken som kunstnerisk uttrykk basert på tradisjonell musikk. Utgivelsen skal ha tradisjonelle former i bunnen, men kan være grensesprengende i uttrykket.

DOKUMENTASJON
Klassen er for utgivelser som dokumenterer tradisjoner og uttrykk som har vært lite tilgjengelig. Dette kan være nyinnspillinger som dokumenterer en spesiell tradisjon og utgivelse av arkivstoff.

ÅRETS FOLKEMUSIKER
Årets folkemusiker kåres ved avstemming i juryen på fritt grunnlag.
Prisen kan gis til en musiker, danser, produsent, regissør eller annen bransjeaktør innen folkemusikk eller folkedans.
Alle kan nominere kandidater til årets folkemusiker, fristen for å nominere kandidater var 29. september.