Med stor kraft treffer denne soloproduksjonen lytteren. Her møter vi et gjennomarbeidet tradisjonsmateriale, og spillet er overbevisende og tydelig utformet. Nærvær og nerve gjennomsyrer albumet. 

Bakgrunnen er tradisjonell opplæring lokalt, samt studier ved Ole Bull Akademiet. I tillegg har utøveren forsket på muligheter og teknikker for lydproduksjon på instrumentet. Dette ble kjernen i en masteroppgave ved folkemusikkstudiet i Rauland. Utøveren behersker etter hvert en stor palett av teknikker på instrumentet, og bruker dem bevisst. 

I mange år har utøveren vært aktiv både innenfor og utenfor folkemusikken; som solist, i duo og trioformat, og i større ensembler. Som medlem i diverse jazz og samtidsmusikk-ensembler har hardingfela blitt brukt som likeverdig instrument på de ulike sjangrenes egne premisser, og ikke som en folkemusikalsk tilsatt fargeklatt. 

Produksjonen vitner om grundig arbeid, en solid basis i egen regions folkemusikktradisjon, og et stort uttrykksregister. 

 

BrittPernilleFrøholm_Folkelarmprisen2021

Ingressbilde av Britt Pernille Frøholm, Foto: Knut Utler