Frikar - Skaut (Norge)

FRIKAR er eit dansekompani frå Valdres som skapar dagsaktuell dans styrka på eldgamal kunnskap – for alle menneske på tvers av grenser. Kompaniet er leda av koreograf Hallgrim Hansegård. 

«Fri deg sjølv» er FRIKAR sitt motto da det å krysse mentale såvel som fysiske, kulturelle og faglege grenser ligg til grunn i alle val FRIKAR gjer.

I SKAUT fokuserer koreograf Hallgrim Hansegård og fem kvinnelege medskapande dansarar på tildekking og avdekking av kroppen for å søkje fridom. Dei sler ut håret gjennom bunden samtidsdans og fri folkedans.

Musikken er spesialkomponert av Erlend Apneseth Trio . Apneseth er kjend folkemusikar og komponist frå Jølster, som i tillegg til folkemusikken har komponert en rekke verk for både film og teater, i tillegg til musikalske ensemble. 

Koreografi/ Scenografi – Hallgrim Hansegård
Musikk: Erlend Apneseth Trio
Lysdesign: Gard Gitlestad
Kostymedesign: Inger Stinnerbom
Dramaturg: Celestine Hennermann
Dansarar: Anita Vika Langødegård, Nora Svenning, Kristine Vestby Holstad, Anna Benedicte Andresen, Julianne Solli.

Produsert av: FRIKAR
Co-produsentar: Beaivvas Samiske Nasjonalteater og Bærum Kulturhus.
Produsert med støtte frå Norsk Kulturråd, Stiftelsen Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DNB, Norsk Tipping, Eckbos Legat, Innlandet fylkeskommune, Valdres Natur- og Kulturpark.

Kontakt/booking:
Kirsti B. Ulvestad, producer
prod@frikar.com

Lenke til musikk på Spotify. 
frikar.com :: facebook :: instagram :: YouTube


Frikar - Skaut (Norway)

FRIKAR is a dance company from Valdres that creates contemporary dance based on ancient knowledge - for all people across borders. The company is led by choreographer Hallgrim Hansegård.

"Free yourself" is FRIKAR's motto, as crossing mental as well as physical, cultural and academic boundaries is at the root of all the choices FRIKAR makes.

In SKAUT, choreographer Hallgrim Hansegård and five female co-creating dancers focus on covering and uncovering the body in order to seek freedom. They let their hair down through bound contemporary dance and free folk dance.

The music has been specially composed by the Erlend Apneseth Trio. Apneseth is a well-known folk musician and composer from Jølster, who in addition to folk music has composed a number of works for both film and theatre, as well as musical ensembles.

Choreography/ Scenography – Hallgrim Hansegård
Music: Erlend Apneseth Trio
Lighting design: Gard Gitlestad
Costume design: Inger Stinnerbom
Dramaturg: Celestine Hennermann
Dancers: Anita Vika Langødegård, Nora Svenning, Kristine Vestby Holstad, Anna Benedicte Andresen, Julianne Solli.

Produced by: FRIKAR
Co-producers: Beaivva's Sami National Theater and Bærum Kulturhus.
Produced with support from the Arts Council Norway, Stiftelsen Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DNB, Norsk Tipping, Eckbos Legat, Innlandet county, Valdres Nature and Culture Park.

Contact/booking:
Contact Kirsti B. Ulvestad, producer
prod@frikar.com

Music - Spotifylink:
frikar.com :: facebook :: instagram :: YouTube

Frikar_skaut_Foto_Hallgrim_Hansegård

Frikar: Skaut - Folkelarmartist 2024
Foto: Hallgrim Hansegård