Kari Heimen (Sapmi)

Kari Heimen – artist, komponist, perkusjonist, vokalist og joiker. Hun fremfører egne og tradisjonelle nordsamiske og sørsamiske joiker og akkompagnerer seg selv med rammetromma. 

Kari er nordsamisk, hun har utviklet en særegen, moderne joikestemme; et slags «allsamisk» joikeuttrykk og henter inspirasjon fra flere musikkgenrer. 

Kari bruker rammetromma på andre måter enn det som tradisjonelt er forbundet med joik. Hun spiller blant annet med fingerteknikk som har opprinnelse fra India og Midtøsten, noe som gir et både groovy og til tider meditativt uttrykk. Samtidig som hun prøver å bevare og beholde joikens egenart, tilfører hun noe nytt i sine fremføringer, både vokalt og rytmisk. Joik - på ny grunn. 

Kari er mottaker av samisk kunstnerstipend og jobber for tiden med sitt første soloalbum som skal ut våren 2025. Produsent på albumet er Frode Fjellheim. 

I tillegg er Kari trommis, vokalist, joiker og låtskriver i sitt eget band HEIMEN, som har gitt ut to album, det siste er et konseptalbum med gjennomgående tematikk fornorsking av samene.  
 

Kari Heimen - vokal og rammetromme

Kontakt:
Epost: kariheimen@hotmail.com
Mobil: +47 95058565
YouTube
 


Kari Heimen (Sapmi)

Kari Heimen – artist, composer, percussionist, vocalist and joiker. She performs her own and traditional North Sami and South Sami joiks along with the frame drum.

Kari is Northern Sami, she has developed a distinctive, modern joik voice; a kind of “Universal Sami” joik expression where she draws inspiration from several music genres.

Kari plays the frame drum in different ways; adding finger techniques originating from India and the Middle East, which gives a groovy and sometimes meditative expression. She is trying to preserve and retain the uniqueness of the joik, while at the same time adding something new to her performance, both vocally and rhythmically. Joik - on new grounds.

Kari is the recipient of the three-year Sami artist grant and is currently working on her first solo album, which will be released in spring 2025. The producer of this album is Frode Fjellheim.

In addition, Kari is a drummer, vocalist, joiker and songwriter in her own band HEIMEN, which has released two albums, the latest is a concept album dealing with the Norwegianization of the Sami.

 

Kari Heimen - vocals and framedrum

Contact: 
E-post: kariheimen@hotmail.com
Tlf: +47 95058565
YouTube

Kari Heimen Folkelarm 2024

Kari Heimen - Folkelarmartist 2024

Foto: Elisabeth Jøraholmen