Scene: Klubbscenen
Dag: Lørdag
Tid: 22.50 - 23.20

KOMPANI BYRE (NO)

Kompanisjef Geir Byre, ga i 2008 ut sin første produksjon med egne gammeldanskomposisjoner, «I sjøldæle» («å være i egne tanker»). Siden den gang har han komponert nye slåtter, som resulterte i «Ei rar tid» (2022). Kompaniet stilte på Landsfestivalen i gammeldansmusikk i Førde i august, og var ikke snauere enn at de skøyt innertier og gikk til topps.

I tillegg til kompanisjefen selv, som spiller gitar, har han fininnstilt sikte godt, med tanke på å få dyktige befale i troppen. Her finner du noen av de mest ettertraktede og dekorerte innen sjangeren. Thomas Lomundal og Bjørn Kåre Odde på fele, Mads Erik Odde og Thomas Nilssen på trekkspill, samt Ola Nesset på kontrabass. Dette lukter det krutt av!

Geir Byre - Gitar
Thomas Lomundal - Fele
Bjørn Kåre Odde - Fele
Mads Erik Odde - Trekkspill
Thomas Nilssen - Trekkspill
Ola Nesset - KontrabassKOMPANI BYRE (ENG)

Company manager Geir Byre, released in 2008 his first production with his own compositions, "I sjøldæle" ("to be in one's own thoughts"). Since then, he has composed new songs, which resulted in "Ei rar tid" (“a strange time”) in 2022. The company performed at a National Festival, Landsfestivalen i gammeldansmusikk, at Førde in August, were no worse than they shoot flashes and went to the top.

In addition to the company commander himself, who plays the guitar, he has fine-tuned his aim, with a view to getting skilled commanders in his squad. Here you will find some of the most sought after and decorated within the genre. Thomas Lomundal and Bjørn Kåre Odde on fiddle, Mads Erik Odde and Thomas Nilssen on accordion, as well as Ola Nesset on double bass. This smells like gunpowder!

Geir Byre - Guitar
Thomas Lomundal - Fiddle
Bjørn Kåre Odde - Fiddle
Mads Erik Odde - Accordion
Thomas Nilssen - Accordion
Ola Nesset - Double bass

 

Contact:
Geir Byre
E-mail: geir.byre@gmail.com

Foto: Thomas Westling