Folkelarm/FolkOrg gjør ikke bookinger, du må søke om showcase til Folkelarm.
Merk at Folkelarm har fokus på nordisk folkemusikk, vi vurderer derfor kun søknader fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

Folkelarm/FolkOrg do not make bookings, you must apply for a showcase to Folkelarm. Note that Folkelarm focuses on Nordic folk music, we therefore only consider applications from Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland. 

 


Prosjektleder / Project Manager
Ann Helen Erichsen 
Phone: +47 957 73 200
e-mail: annhelen@folkorg.no

Daglig leder/CEO i FolkOrg
Aslak Brimi
Phone: + 47 909 69 383
E-mail: aslak@folkorg.no 

Informasjon / PR /Presse
Liv Annette Nygjerdet
Phone: + 47 934 19 382
E-mail: livannette@folkorg.no

Frivillige / informasjonsskranke
Solfrid Gjeldokk
Phone: +47 415 52 655
E-mail: solfrid@folkorg.no


www.folkelarm.no
www.facebook.com/folkelarm
Instagram: @folkelarm