LERKEFALK (NO)

Lerkefalk ble startet opp gjennom prosjektet "Folksession" i regi av Riksscenen, et musikkprosjekt som fokuserer på runddansmusikk.  

Lerkefalk sin visjon er å utforske gammeldansens muligheter, med nye komposisjoner og re-arrangement av tradisjonsmusikk. Alt dette gjøres på et premiss: Det skal være dansbart! Musikerene har stor sjangerbredde, som gjør at det melodiske, harmoniske og rytmiske vil få nytt liv i deres nye komposisjoner, samtidig som runddansens essens blir ivaretatt.  

Trygve Liahagen – Fele 
Marius Westling – Fele 
Emil Horstad – Trekkspill  
Joachim Mørch Meyer – Kontrabass LERKEFALK (ENG)

Lerkefalk was established through the project “Folksession” operated by Riksscenen, a musical project with strong focus on Norwegian dance music (runddans). 

The group’s vision is to explore the possibilities of Norwegian dance music, with both new compositions and re-arrangements of traditional music. All of this is done on one premise: It has to be danceable! The musicians have a wide span of genre-expressions, giving the melodic, harmonic, and rhythmic aspect a new life in their compositions, while still preserving the traditional essence.  

Trygve Liahagen – Fiddle  
Marius Westling – Fiddle  
Emil Horstad – Accordion  
Joachim Mørch Meyer – Double bass  
 

Contact:
Trygve Liahagen
E-mail: trygveliahagen@hotmail.com
Phone: +47 951 48 097

LERKEFALK at YouTube

LERKEFALK - Folkelarmartist 2022

LERKEFALK
Photo: Pål Bratås