Scene: Klubbscenen
Dag: Lørdag
Tid: 18.50 - 19.20

Maija Kauhanen & Johannes Geworkian Hellman (NO)

Duoen er et møte mellom to av mest hyllede og aktive folkemusikerne fra den nyere generasjonen i deres nordiske land. Maija Kauhanen (FI) og Johannes Geworkian Hellman (SE) er begge kjent internasjonalt som artister med ett sterkt personlig uttrykk og som virtuose innovatører av deres respektive instrument. Her går de sammen og inviterer lytteren til en magisk verden av lyd bestående av kantele, dreielire og stemmer. Arkaisk og progressive, fra de små og sensitive lydene til de mektige - spiller denne duoen fra hjertet rett til publikum.   

Maija Kauhanen - Kantele, stemme, bjeller
Johannes Geworkian Hellman - Dreielire, stemmeMaija Kauhanen & Johannes Geworkian Hellman (ENG)

This duo is a meeting between two of the Nordic countries' most praised and active folk musicians from the new generation. Maija Kauhanen (FI) and Johannes Geworkian Hellman (SE) are each internationally known as artists with strong personal expression and as virtuoso innovators of their respective instruments. Here they join forces and invite the listener to a magical world of sound painted with kantele, hurdy-gurdy and voices. Archaic and progressive, from the small and sensitive sounds to the most powerful ones -  this duo plays directly from their hearts to the audience.

Maija Kauhanen - Kantele, voice, bells
Johannes Geworkian Hellman - Hurdy-gurdy, voice

 

Contact:
Johannes Geworkian Hellman
E-mail: johannesgeworkianhellman@gmai.com 
 

Maija Kauhanen & Johannes Geworkian Hellman

Foto: Sona Hellmann