Scene: Intimscenen
Dag: Lørdag
Tid: 19.30 - 20.00

Malin Alander & Ole Nilssen: Draumkvedet (NO)

Malin Alander (vokal) og Ole Nilssen (trekkspill) har begge utmerket seg som soloutøvere, og i ulike prosjekter og samspill de siste årene. Begge med tydelig identitet og særpreg på sine instrument. Sammen har de utforma en versjon av “Draumkvedet”, den mest omtalte og mystiske balladen vi har i Norge.  

Malin og Oles versjon av “Draumkvedet” holder på en nerve fra start til slutt, og tar med seg lytteren på en reise til Olav Åsteson gjennom dødsrike, og bygger opp under hans visjoner. Det musikalske spenner seg helt fra det enkle, vakre og såre til det brutale, tunge og seige. Hele konserten er dynamisk og organisk, med både improvisasjoner og slåttespill. Samspillet er nært og intenst.  

I januar 2023 ha Alander og Nilssen ut “Draumkvedet” på plate, og gjennomførte en lang plateslippturne som ble mottatt med stor begeistring fra publikum.  

“Draumkvedet” er et norsk visjonsdikt, med gripende og storslåtte bilder, sannsynligvis fra slutten av middelalderen. “Draumkvedet” er fortellingen om Olav Åsteson, som julaften faller i ekstatisk søvn, og ikke våkner før trettendedag jul. Det skildrer et syn, eller en visjon, av livet etter døden. Formelt er “Draumkvedet” bygd opp som en ballade, men skiller seg fra disse ved skiftende omkved og melodi.  

 

Malin Alander - Vokal 
Ole Nilssen – Trekkspill Malin Alander & Ole Nilssen: Draumkvedet (ENG)

Malin Alander (vocals) and Ole Nilssen (accordion) are both established musicians as soloartists and in different projects and bands. They both have a clear identity and character on stage and the way of playing their instruments. Together, they have formed and arranged a version of “Draumkvedet”, the most spoken of and mysterious ballad in Norway. 

Malin and Ole´s version of Draumkvedet holds a nerve from start until the end that drags you into the journey of the protagonist in the ballad, Olav Åsteson through the afterlife and his dramatic visions of heaven and hell. The music is simple and soft, as well as heavy and brutal. The concert can be described as dynamic and organic and contains both improvisations and traditional tunes.  

In january 2023 “Draumkvedet” was released on record and digital platformes, followed by a release-tour in parts of Norway.  

Draumkvedet is a Norwegian visionary poem with poignant and magnificent images, probably from the end of the Middle Ages. Draumkvedet is the story of Olav Åsteson who on Christmas Eve falls into an ecstatic sleep and does not wake up until the thirteenth day of Christmas. It depicts a vision of life after death. Formally, Draumkvedet is structured as a ballad, but differs from these by changing chorus and melody. 

 

Malin Alander - Vocal 
Ole Nilssen - Accordion 

 

Contact:
Ole Nilssen
E-mail: mail@olenilssen.com,
Phone: +47 951 81 672

Malin og Ole

Foto: Ingvild Skeie Ljones