Øystein Sandbukt (Norge)

Øystein Sandbukt er gitarist, arrangør og komponist fra Nordmøre.

Han har funnet sitt uttrykk gjennom å overføre nordmørske feleslåtter til gitar, for så å bearbeide materialet både innenfor og utenfor tradisjonelle retninger for gitarspill. Dette har kulminert i en akustisk stålstreng-fingerstyle, som blir fremført på diverse alternative gitarstemminger. Selv om dette er utradisjonelt i norsk sammenheng, legger han vekt på å være en del av den tradisjonelle solo-spelemannstradisjonen.

Øystein har gitt ut to solo-album, NORMØR (2011) og APRIL (2021). NORMØR ble nominerrt til Spellemann i 2012 for beste folkemusikk-album.

Han har i tillegg medvirket på en del album med andre artister, som Gro Kjelleberg Solli, Peter Hedlund, Marja Mortensson, Sturla Eide, Laila Yrvum, OnkelFolke med flere.

 
Øystein Sandbukt - gitar

Kontakt:
Øystein Sandbukt
Epost: sandbukt@mac.com 
+47 90 03 21 53

 


Øystein Sandbukt (Norway)

Øystein Sandbukt is a guitarist, arranger, and composer from Nordmøre. He has found his expression by transferring Nordmøre fiddle tunes to the guitar, and then working with the material both within and outside of traditional guitar playing styles. This has culminated in an acoustic steel-string fingerstyle, performed in various alternative guitar tunings. Although this approach is unconventional in a Norwegian context, he emphasizes being part of the traditional solo fiddler tradition.

Øystein has released two solo albums, NORMØR (2011) and APRIL (2021). NORMØR was nominated for a Spellemann Award in 2012 for best folk music album.

Additionally, he has contributed to several albums with other artists, such as Gro Kjelleberg Solli, Peter Hedlund, Marja Mortensson, Sturla Eide, Laila Yrvum, OnkelFolke, and others.

 
Øystein Sandbukt - guitar

Contact:
Øystein Sandbukt
Epost: sandbukt@mac.com 
+47 90 03 21 53

Øystein-Sandbukt_Foto_Bjørn-Owe Holmberg

Øystein Sandbukt - Folkelarmartist 2024
Foto: Bjørn-Owe Holmberg