Sara Ajnnak (Sapmi) 

Legg ut på en fascinerende sonisk reise med Sara Ajnnak, den Grammy-nominerte artisten som kommer fra det fortryllende landskapet i Sápmi, Sverige. Med en musikalsk alkymi som sømløst blander urfolkssamisk joik med fengslende elektroniske påvirkninger, blir Saras stemme en kanal for dype følelser og en ode til røttenes rike kulturelle billedvev. Født inn i en reindriftsfamilie i Nord-Sverige, er Saras tilknytning til naturen påtakelig i hver tone hun synger. Den tradisjonelle joiken, sammenvevd med et tidsriktig lydbilde som overskrider tid og rom.

Som utøver ligger Saras styrke ikke bare i hennes vokale dyktighet, men i hennes evne til å transportere publikum til eteriske riker, og veve et teppe av følelser som gir gjenklang lenge etter at musikken blekner. Saras kunstneriske reise tar en gripende vending med hennes engasjement for å bevare det truede umesamiske språket.

Hennes nylige singel, 'Ballat - Nightfear', utgitt 24. januar, høstet stor anerkjennelse, anerkjent av den svenske avisen DN som en av ukens beste låtutgivelser. Mens Sara forbereder seg på å gi ut en utvidet EP med tittelen 'Wasteland or Wilderness' denne våren, står hun i forkant av musikalsk innovasjon, og fengsler publikum med sine stemningsfulle lydlandskap og gripende historiefortelling. Sara Ajnnak er ikke bare en kunstner; hun er en historieforteller, en vokter av tradisjoner og en katalysator for endring. Musikken hennes lokker, og inviterer deg til å bli med henne på en fengslende reise der fortiden møter nåtiden, og naturens kraft gir gjenklang i hver uhyggelig vakker tone.

Hennes opptreden er en blanding av elektroniske elementer komponert av den norske produsenten Stein Austrud. 

 

Sara Ajnnak - vokals
Andreas Ekstedt -  perkusjon
Norbert Lucas - gitar og keyboard

Contact/booking
info@saraajnnak.com
Hilda Sandgren
E:post: hilda@mtaprod.se
https://www.saraajnnak.com/
YouTube


Sara Ajnnak ( Sapmi) 

Embark on a mesmerizing sonic journey with Sara Ajnnak, the Grammy-nominated artist hailing from the enchanting landscapes of Sápmi, Sweden. With a musical alchemy that seamlessly blends Indigenous Saami yoik with captivating electronic influences, Sara's voice becomes a conduit for profound emotions and an ode to the rich cultural tapestry of her roots. Born into a reindeer herding family in Northern Sweden, Sara's connection to nature is palpable in every note she sings. The traditional yoik, interwoven with a contemporary soundscape that transcends time and space.

As a performer, Sara's strength lies not just in her vocal prowess, but in her ability to transport audiences to ethereal realms, weaving a tapestry of emotions that resonates long after the music fades. Sara's artistic journey takes a poignant turn with her commitment to preserving the endangered Ume Sami language. 

Her recent single, 'Ballat - Nightfear,' released in January 24, garnered widespread acclaim, recognized by the Swedish newspaper DN as one of the best song releases of the week. As Sara gears up to release an extended EP titled 'Wasteland or Wilderness' this spring, she stands at the forefront of musical innovation, captivating audiences with her evocative soundscapes and poignant storytelling. Sara Ajnnak is not just an artist; she is a storyteller, a guardian of tradi-tions, and a catalyst for change. Her music beckons, inviting you to join her on a captivating journey where the past meets the present, and the power of nature resonates in every hauntingly beautiful note. 

The act is a blend of electronic elements composed by the Norwegian producer Stein Austrud. 


Sara Ajnnak - vocals
Andreas Ekstedt -  percussion
Norbert Lucas - guitar and keyboard

Contact/booking
info@saraajnnak.com
Hilda Sandgren
E:post: hilda@mtaprod.se
https://www.saraajnnak.com/
YouTube

Sara Ajnakk foto Lena Lee

Sara Ajnakk
Foto: Lena Lee