Sindre Tronrud (NO)

Sindre Tronrud, frå Fagernes i Valdres, har tross sin unge alder gjort det stort på den norske folkemusikkscenen. For tiden bor han i Oslo der han studerer på Norges musikkhøgskole, og trakterer både hardingfele og vanlig fele, de siste årene har hardingfela stått i fokus. Under årets landskappleik på Rjukan var Sindre en av tre unge deltakere som ble valgt ut til å spille om den gjeve Fureprisen på 50 000 kroner. Det var Sindre som vant denne finalen og er dermed årets Fureprisvinner. Sindre fikk sitt andre napp til A klassen på hardingfele på Landskappleiken, og er med det A-klassing på neste års Landskappleik.  

Sindre har spilt hardingfele i 15 år, og hatt flere viktige lærere, slik som Jan Beitohaugen Granli, Sivert Holmen, Per Anders Buen Garnås og Håkon Høgemo. For sin innsats i folkemusikken, har han fått en rekke utmerkinger som Torleiv Bolstads minnestipend, Drømmestipendet og Furestipend, og nå også Fureprisvinner.  

Som vinner av Fureprisen får Sindre spille konsert på årets Folkelarm, og han vil presentere halling-, bonde- og springar-spel med friskt driv og suggererende dansetakt, hovedsakelig fra Valdres.  

Sindre Tronrud - hardingfeleSindre Tronrud (ENG)

Despite his young age, Sindre Tronrud, from Fagernes in Valdres, has made an impression on the Norwegian folk music scene. He currently lives in Oslo where he studies at the Norwegian Academy of Music, and plays both the Harding fiddle and the regular fiddle, but has in the recent years focused mostly on the Hardanger fiddle. During this year’s Landskappleik in Rjukan, Tronrud received Fureprisen, as well as qualifying for the elite class in Hardanger fiddle at Landskappleiken.  

He has played Harding fiddle for 15 years, and had several important teachers such as Jan Beitohaugen Granli, Sivert Holmen, Per Anders Buen Garnås and Håkon Høgemo. For his efforts in folk music, he has received several awards, such as the Torleiv Bolstads memorial scholarship, Drømmestipendet and Furestipend, and now also winner of the Fureprise.  

As winner of the Furepris, Sindre gets to play a concert at this years Folkelarm, an he will play halling, bonde og springar with a fresh expression, mainly from his homeplace, Valdres.  

Sindre Tronrud - hardanger fiddle

Contact: 
Sindre Tronrud 
E-mail: sindret00@gmail.com 
Phone: +47 416 34 053 

 

Sindre Tronrud, foto Isa Holmgren. Folkelarmartist 2022

SINDRE TRONRUD
 

Photo: Isa Holmgren