Synnøve Brøndbo Plassen er en sanger og folkemusiker som kommer fra Folldal i Østerdalen. Oppveksten i Folldal har vært sterkt preget av mye folkemusikk og gammeldans. Etter å ha vokst opp med slåttemusikk har hun etter hvert fått en stor interesse for slåttetralling. Nå har hun gravd fram tradisjonsmateriale fra en rik slåttetralltradisjon i Folldal.

Høsten 2021 gir hun ut debut-albumet Hjemve med slåttetralling fra Folldal. Med utgangspunkt i sin egen familietradisjon og andre kilder slik som Thorvald og Melvin Trondsgård, ønsker hun nå å bruke denne fantastiske musikken til dans og på scenen. Dere får høre blant annet springleik, pols, vals, reinlender og halling fra Synnøve denne kvelden.

Synnøve Brøndbo Plassen er en svært allsidig musiker, og hun har mottatt en rekke priser og utmerkelser. Hun er bosatt i Oslo, der hun går utøvende master i folkemusikk ved Norges musikkhøgskole. Hun har hatt blant annet Unni Løvlid, Gro Kjelleberg Solli, Øyonn Groven Myhren, Eli Storbekken og Jarnfrid Kjøk som lærere og veiledere de siste årene.

Synnøve Brøndbo Plassen er:
Synnøve Brøndbo Plassen – vokal/folkesang


 

Synnøve Brøndbo Plassen is a singer and a folkmusician from Folldal in Østerdalen. Her childhood is strongly affected by growing up in a folk music family, and it is the instrumental music performed vocally she brings to the stage at Folkelarm 2021. Synnøve has worked thoroughly with her local traditions over the last couple of years, and in the fall 2021 she will release her debut album, Hjemve, with “slåttetralling” from Folldal.

With her family-traditions and other sources such as Melvin and Thorvald Trondsgård, she now wants to use this fantastic music to make people dance. You will hear springleik, pols, reinlender, waltz and halling from Synnøve this evening at Folkelarm.

Synnøve Brøndbo Plassen is a versatile musician, and she has received many honors and awards for her talent. She currently resides in Oslo, where she is studying master in music performance in folk music at the Norwegian academy of music.

Synnøve Brøndbo Plassen is:
Synnøve Brøndbo Plassen – vocal

 

Contact:
Synnøve Brøndbo Plassen
+47 99381610
sybroplass@gmail.com
Synnoveplassen.com

 

art.SynnoveBP2.png

Foto: Zosha Warpeha