Tuva Færden (Norge) 
Entre - Sorti 

Et skråblikk fra de skrå bredder på oss skrå mennesker
Forestillingen Entré - Sorti er en fabulerende og leken forestilling som beveger seg mellom scenen og det virkelige liv. 

Hva er hemmeligheten med en rollefigur? Hvordan går vi inn og ut av ulike versjoner i oss selv? Å ikke være seg selv, men alltid i seg selv? Hva betyr det? Hva vil det si for oss i det virkelige liv?

Scenekunstneren kan være Danseren, Felespilleren, Sangeren eller Skuespilleren. Alle disse formidlerne står på en scene og møter sitt publikum. På scenen har de arbeidsoppgaver som profesjonelle yrkesutøvere, de skaper rollefigurer som kan fortelle både sitt eget og andres liv. Entre, sorti og alt som er midt i mellom. Og til sist, applaus fra publikum, selve bekreftelsen. Dette persongalleriet vil fortelle og gi et skråblikk fra de skrå bredder på alle oss skrå mennesker. Kanskje skjelvende? Kanskje fryktløse? Pompøse? Rasende? Saklige? Morsomme?

Forestillingen er laget sammen med dansekunstneren Indra Lorentzen. Tuva og Indra har arbeidet sammen ved flere anledninger. I januar 2023 hadde de en visning på «Dans, dans, dans», et arrangement av Riksscenen. Dette arbeidet er grunnlaget for forestillingen som skal vises på Folkelarm.

Tuva er kjent for sin naturlige tilstedeværelse på scenen, og evnen til å bevege et publikum ved å bare være til stede. Allsidigheten hennes med både instrument, stemme og dans gjør at hun står fram med et svært særegen uttrykk. 

Tuva Færdenmusiker/danser
Indra Lorentzen - koreograf/regissø

Kontakt: 
Tuva Færden 
tuva.faerden@gmail.com
+47 45204837

Musikk og video: 
Skyggespill
Entré - sorti


Tuva Færden (Norway) 
Entré - Sorti

A sideways glance from the slanted banks on all us slanted people
The performance Entré - Sorti is an imaginative and playful performance that moves between the stage and real life. 

What is the secret of a character? How do we enter and exit different versions of ourselves? To not be oneself, but always within oneself? What does that mean? What does it mean for us in real life?

The performing artist can be the Dancer, the Violinist, the Singer, or the Actor. All these conveyors stand on a stage and meet their audience. On stage, they have tasks as professional practitioners, they create characters who can tell both their own and others' lives. Entrance, exit, and everything in between. And finally, applause from the audience, the confirmation itself. This gallery of characters will tell and give a sideways glance from the slanted banks on all us slanted people. Perhaps trembling? Perhaps fearless? Pompous? Furious? Rational? Funny?

The performance is created in collaboration with the dance artist Indra Lorentzen. Tuva and Indra have worked together on several occasions. In January 2023, they had a performance at "Dans, dans, dans", an event by Riksscenen. This work is the basis for the performance that will be shown at Folkelarm.

Tuva is known for her natural presence on stage and the ability to move an audience by simply being present. Her versatility with both instrument, voice, and dance allows her to stand out with a very unique expression.

Tuva Færden - musician/dancer
Indra Lorentzen - choreographer/director

Contact: 
Tuva Færden 
tuva.faerden@gmail.com
+47 45204837

Music and video: 
Skyggespill
Entré - sorti

Tuva_Færden_Foto_Signe Fuglesteg Luksengard

Tuva Færden - Folkelarmartist 2024
Foto: Signe Fuglesteg Luksengard