Vassvik/Silvola/Strype (Sampi/Finland/Norge) 

I dette uventede møtet mellom sterke utøvere utvikles tradisjonelle samiske melodier til Avantgarde-Joik i en kollektiv improvisasjons algoritme. Kreativt vokal uttrykk smelter sammen med innovativt gitarspill og lyddesign til ny musikk, der fortidens klanger klinger langt inn i fremtiden. Det postmoderne publikum trekkes inn i en ukjent verden, men deres kropper husker og gjenkjenner. Hva var før bjørke bark brevet? Hva er foran oss? En konsert som hensetter tilhørerne i en sinnstilstand der bilder kan fremtre. Kritikere sier: Denne Oslo-baserte trioen skaper magi.
 

Torgeir Vassvik – joik, vokal, gitar, rammetromme
Juhani Silvola – elektrisk gitar
Audun Strype – lyddesign


Kontakt:
Torgeir Vassvik
torgeirvassvik@gmail.com


Vassvik/Silvola/Strype (Sampi/Finland/Norway) 

Vassvik / Silvola / Strype is an experimental Sami-Finnish-Norwegian encounter between strong performers. Traditional Sami melodies are developed into Avantgarde-Joik in a collective improvisational process. Creative vocal expression melts with innovative guitar playing and sound design into a new type of music, where the past reaches out to the future. The postmodern audience is drawn into an unknown world, but the body remembers and recognizes. What was before the birch bark letter? What is in front of us? A concert, which brings listeners to a state of mind, where images can arise. Critics say: This Oslo-based trio is creating magic.


Torgeir Vassvik - Joik, guitar, drum
Juhani Silvola - guitar, effects
Audun Strype - sound design

Contact: 
Torgeir Vassvik
torgeirvassvik@gmail.com

 

Vassvik/Silvola /Strype folkelarm 2024