Hva er Folkelarm? 
Folkelarm er Nordens største bransjetreff for folkemusikk og folkedans. Hovedmålet med Folkelarm er å markedsføre nordiske folkemusikkartister for norske, nordiske og internasjonale delegater, som fører til at folkemusikere og dansere får vise seg fram på flere scener nasjonalt og internasjonalt. 

Folkelarm gir deg: 

  • En hovedshowcase der du som artist får vise fram prosjektet ditt for et internasjonalt bransjepublikum, men også til et vanlig konsertpublikum på Riksscenen. 
  • Seminar, workshop og arrangement på dagtid der du både får relevant faglig påfyll og kan bygge nettverk. 
  • Flere mingleevent/ nettverkssamlinger der du kan møte festivaler, bookere, agenter, plateselskap mm fra den internasjonale musikkbransjen.
  • Mulighet til å spille et akustisk sett i Lavvoen utenfor Riksscenen, og/eller spille til dans. 


Betingelser for honorar, reise og overnatting

Folkelarm følger Creos anbefalte minstesatser for honorering, i 2024 kr. 5220,-  per person. Det betales kun ut et honorar pr. artist, uavhengig av mengde oppdrag. Øvre tak for honorar pr. band/gruppe er 6 x Creos minstesats. 
Honorar til teknisk personell og utstyr utover det Riksscenen stiller med, må artistene dekke selv. Dette gjelder også reise, overnatting og diett. 
Folkelarm dekker overnatting den datoen artistene har sin showcase og diett for denne dagen. Vi har god avtale med Anker hotell, så om dere skal bestille ekstra hotelldøgn kan dere bruke vår avtale. 
Artistene kan søke reisestøtte fra Folkelarm. Vi dekker i hovedregelen 50% av reisekostnadene, maks kr. 5000 pr. artist/band
 

Betingelser for showcaseartister:

  • Artist må være tilgjengelig for oppdrag 14.-17.november, og ikke ha oppdrag i Oslo to uker før og etter Folkelarm, uten at det er avtalt.
  • Kontaktperson må stille opp på et kontraktsmøte (kan gjerne være digitalt) i april med Folkelarm når dere har fått et tilbud om showcase.
  • Minst en fra gruppa må stille opp på et digitalt seminar i september/oktober der det bl.a. blir fokus på hvordan forberede en god og helhetlig showcase.
  • Artisten bør være tilstede så mye som mulig under Folkelarm. Det forventes at minst en representant fra artisten eller eventuelt agent for artisten er på plass hele Folkelarm. 
  • Artistens kontaktperson er ansvarlig for å holde Folkelarm og resterende bandmedlemmer oppdatert fram til, under og etter Folkelarm. 
  • Artisten sender en felles regning på honorar og reise. 

Her kan du lese vilkår og betingelser for Showcase på Folkelarm (PDF-fil)

Her er noen søknadstips: 
Beskriv bandet/prosjektet ditt, besetningen og instrumentering godt. Fortell oss om bandets/prosjektets mål og ønsker for framtiden. Jo tydeligere konseptet ditt kommer fram, jo bedre!  Hvilke muligheter tror du/dere en showcase på Folkelarm vil gi deg/dere. Forklar hvorfor akkurat dette prosjektet burde spille på Folkelarm.  

Har dere deltatt på festivaler, og spilt konserter tidligere, så vis til disse! Beskriv gjerne planer om fremtidige konserter i Norge, eller utlandet. Planlegger du å spille inn plate, eller har platekontrakt så ta det med i søknaden. 

Her er andre tips som styrker søknaden: 
Materiell, bilder/videoer fra tidligere konserter. 
Datoer/ materiell for kommende konserter. 
Live videoer på YouTube. 

Artister/band bør være «bookbare» og vi anbefaler:  
En nettside med god artistinfo på norsk og engelsk. Har du ikke nettside, kan vi videreformidle tilbud, ta da kontakt med livannette@folkorg.no
Kontaktdetaljer for booking, management, agent, promo.  
Nettside med bilde, videoer og pressemateriell, eller elektronisk pressekit 
Teknisk raider 

NB: Folkelarm har fokus på folkemusikk fra Norden, vi vurderer kun søknader fra søkere som bor i de nordiske landene.  

Showcaseartistene blir valgt ut av en jury
Det er en jury på 3 personer som velger ut hvem som får spille på Folkelarm. Prosjektleder er ikke en del av denne juryen.  

Ta gjerne kontakt dersom du/dere har spørsmål

Prosjektleder for Folkelarm
Ann Helen Erichsen 
+ 47 95 77 32 00 
annhelen@folkorg.no